Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

AI endrer allerede produksjons- og logistikkbransjen på mange måter. Sammenlignet med andre sektorer har denne bransjen en unik posisjon med mange års erfaring fra innsamling av data.

Nå har pandemien, med sine endringer i etterspørsel, tilbud og produksjon, over natten belyst behovet for bedre dynamiske etterspørselsprognoser, bedre planlegging og mer nøyaktige prognoser, i tillegg til at man innser hvor viktig det er å forstå sluttkunders og B2B-kunders behov bedre.

Bedre prognoser og planlegging

Produsenter i sektorer som næringsmiddelindustrien, bilindustrien, produsenter av elektronikk, husholdningsapparater og industrileverandører må bruke data og AI for å bli bedre på dynamiske etterspørselsprognoser, produksjons- og leverandørplanlegging samt anskaffelsesanalyser.

«De må også sørge for bedre kontraktstyring, optimalisering av produksjonsutbyttet, kvalitetsstyring, optimalisering av døtid og reduksjon av kostnader og tap», sier Anoop Sharma, som leder Cognizants nordiske AI- og analysesenter.

Optimalisering av leveransekjeden

Logistikkselskaper bruker data og tar beslutninger basert på analyse om fullstendig leveransekjeder og driftsplanlegging, digital tvillingvisibilitet for alle etapper i forsyningskjeden, administrasjon av last, havn- og terminaladministrasjon, flåteoptimalisering, drivstoffoptimalisering, karbonutslippsreduksjon og beveger seg mot mer bærekraftig løsninger.

«Vi har sett vellykkede eksempler på bruk av AI innen planlegging, optimalisering av arbeidsordrestyring, produktutvikling, livssyklusadministrasjon, produktfunksjonoptimalisering, samt lager- og deloptimalisering,» sier Anoop Sharma. «Noen kunder bruker også AI på toppen av robotautomatisering for å oppnå optimale forretningsresultater».

Modernisering av digitale plattformer

Så hvordan får du AI til å fungere? Ledere globalt, så vel som i Norden, fokuserer på å bygge et moderne dataøkosystem og en digital kjerne ved å modernisere sine eldre systemer. Dette betyr å flytte til skyen, skape sammenhengende historier ved å forstå hvordan datasiloer fungerer sammen og ved å berike nye datakilder, bruke ubrukte mørke data og bruke bransjespesifikke maskinlæringsmodeller, bildeanalyse og NLP-teknikker (Neuro-Linguistic Programming).

Som en av de største data- og AI-konsulentorganisasjonene i verden, med over 400 AI-eksperter i Norden alene, jobber Cognizant med å operasjonalisere og implementere data-, AI- og analyseløsninger hos noen av verdens største selskaper. 


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter