Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Bank-, finans- og forsikringsselskapene har mye til felles: de er tradisjonelle, store og har en tung teknisk arv.

Bedriftene er også preget av mye ekstern påvirkning, som forsikrings-/finansteknologi, endrede kundeforventninger der personaliserte opplevelser kontinueelig levert raskt og i stor skala er normen, samt strengere regulering. I tillegg kommer utfordringene ved Covid-19-pandemien. Evnen til å endre og tilpasse seg er viktig.

«Det er et enormt potensiale innen disse sektorene», sier Anoop Sharma, som leder Cognizants nordiske AI- og analysesenter. «Nå, midt i krisen, trenger kundene flere råd om personlig økonomi, lån, investeringer, forsikringer, pensjon og andre økonomiske beslutninger».

Kom nærmere kundene

Digital- og datatransformasjon kan gi bedrifter et konkurransefortrinn ved at de får en dypere forståelse for bedriftkunders behov og oppførsel. Ledere fokuserer nå på å forbedre direkte-til-forbruker-kanaler, omnikanale kundereiser, kundeengasjement, personalisering, kundesegmentering, bruk av demografi og andre parametere for å kunne engasjere seg med kunder og dele bedre anbefalinger.

«Vi har sett vellykkede eksempler på bruk av AI innen online og digital kundetilvekst, for å kunne forutse kundefrafall, forebygge digitale lekkasjer, identifisere disrupsjon under kundereiser og utnytte muligheter til kryssalg og oppsalg», sier Anoop Sharma.

Bedrifter bruker også flerspråklige chat- og stemmeboter for å sømløst kunne engasjere kundene og gi sluttkunder forhåndsanbefalinger.

Modernisering av digitale plattformer

Så hvordan får du AI til å fungere? Ledere globalt, så vel som i Norden, fokuserer på å bygge et moderne dataøkosystem og en digital kjerne ved å modernisere sine eldre systemer. Dette betyr å flytte til skyen, skape sammenhengende historier ved å forstå hvordan datasiloer fungerer sammen og ved å berike nye datakilder, bruke ubrukte mørke data og bruke bransjespesifikke maskinlæringsmodeller, bildeanalyse og NLP-teknikker (Neuro-Linguistic Programming).

Som en av de største data- og AI-konsulentorganisasjonene i verden, med over 400 AI-eksperter i Norden alene, jobber Cognizant med å operasjonalisere og implementere data-, AI- og analyseløsninger hos noen av verdens største selskaper. 


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
Kunstig intelligens
In focus image

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter