Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Bank-, finans- og forsikringsselskapene har mye til felles: de er tradisjonelle, store og har en tung teknisk arv.

Bedriftene er også preget av mye ekstern påvirkning, som forsikrings-/finansteknologi, endrede kundeforventninger der personaliserte opplevelser kontinueelig levert raskt og i stor skala er normen, samt strengere regulering. I tillegg kommer utfordringene ved Covid-19-pandemien. Evnen til å endre og tilpasse seg er viktig.

«Det er et enormt potensiale innen disse sektorene», sier Anoop Sharma, som leder Cognizants nordiske AI- og analysesenter. «Nå, midt i krisen, trenger kundene flere råd om personlig økonomi, lån, investeringer, forsikringer, pensjon og andre økonomiske beslutninger».

Kom nærmere kundene

Digital- og datatransformasjon kan gi bedrifter et konkurransefortrinn ved at de får en dypere forståelse for bedriftkunders behov og oppførsel. Ledere fokuserer nå på å forbedre direkte-til-forbruker-kanaler, omnikanale kundereiser, kundeengasjement, personalisering, kundesegmentering, bruk av demografi og andre parametere for å kunne engasjere seg med kunder og dele bedre anbefalinger.

«Vi har sett vellykkede eksempler på bruk av AI innen online og digital kundetilvekst, for å kunne forutse kundefrafall, forebygge digitale lekkasjer, identifisere disrupsjon under kundereiser og utnytte muligheter til kryssalg og oppsalg», sier Anoop Sharma.

Bedrifter bruker også flerspråklige chat- og stemmeboter for å sømløst kunne engasjere kundene og gi sluttkunder forhåndsanbefalinger.

Modernisering av digitale plattformer

Så hvordan får du AI til å fungere? Ledere globalt, så vel som i Norden, fokuserer på å bygge et moderne dataøkosystem og en digital kjerne ved å modernisere sine eldre systemer. Dette betyr å flytte til skyen, skape sammenhengende historier ved å forstå hvordan datasiloer fungerer sammen og ved å berike nye datakilder, bruke ubrukte mørke data og bruke bransjespesifikke maskinlæringsmodeller, bildeanalyse og NLP-teknikker (Neuro-Linguistic Programming).

Som en av de største data- og AI-konsulentorganisasjonene i verden, med over 400 AI-eksperter i Norden alene, jobber Cognizant med å operasjonalisere og implementere data-, AI- og analyseløsninger hos noen av verdens største selskaper. 


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter