Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Septemberutgaven av e-avisen til Computerworld (bak betalingsmur) har et temabilag om «HR som virksomhetens endringsmuskel». Den handler om at HR-faget er i sterk endring og at digitaliseringen gir HR-avdelingen en større og viktigere plass på virksomheters strategiske agenda; i jakten på konkurransefortrinn.

Næringslivet preges av store og viktige teknologiske endringer og HR et et av de områdene som egner seg godt til digitalisering av arbeidsprosesser. Skybaserte HR-systemer understøttet av selvbetjening, kunstig intelligens og maskinlæring, er i ferd med å automatisere de tradisjonelle arbeidsoppgavene. 

Fra ressurskrevende til lønnsom

Dette gir HR-funksjonen muligheter til å ta en ny og strategisk viktig rolle i bedriften. Neste-generasjons HR vil handle om hvordan statistikk, data og analyse kan gjøre de menneskelige ressursene mer effektive og lønnsomme, som igjen vil dreie rollen mer mot å bli en viktig rådgiverfunksjon overfor ledergruppen.

I moderne digitale transformasjonsprosjekter, er det å få de ansatte med på laget ekstremt viktig. Det viktigste i «digital transformasjon» er ikke «digital», men «transformasjon». Endring og organisasjonsutvikling er først og fremst en HR-faglig jobb, og HR-avdelingen må være med å definere en klar visjon og forankre den i ledelsen.

Underveis i en digital transformasjon kreves det at man velger riktig støttesystem, har endringsvilje og får påfyll av kompetanse internt. Vi i Cognizant jobber mye med våre kunder med digitaliseringsprosjekter innen HR. Vi leverer HR-outsourcing i alle de nordiske landene, så vi regner oss som eksperter på området. 

Cognizant har etablert et Center for the Future of Work , som har som formal å undersøke hvordan jobber vil endre seg, som svar på fremveksten av ny teknologi, ny forretningspraksis og nye generasjoner arbeidere.  De gir oss forskningsresultater og grunnlag for analyse av arbeidstrender og hvordan fremtidens arbeid vil se ut når teknologien endrer så mange aspekter av vårt arbeidsliv. Gjennom rapporten 21 Jobs of the Future , ser vi at nye og spennende typer oppgaver og jobber er i ferd med å finne veien til arbeidslivet, ettersom digitaliseringen skrider frem.

Algoritmer inn i rekrutteringsarbeidet

Repetitive rutiner og gjentagende prosesser som en maskinlæringsalgoritme kan lære av, kan digitaliseres. Rekruttering er et eksempel på dette. I forbindelse med behandling av søknader kan man la en bot bla gjennom bunken og bruke den kunstige intelligensen for å se på hvem man skal tas inn til intervju. For å sørge for at gode kandidater ikke glipper når kunstig intelligens grovsorterer søknader, må man følge med på algoritmen og justere læringen underveis. En algoritmerevisor kan være en ny rolle i fremtidens virksomheter som kan sørge for å holde kontroll på dette, en rolle som soleklart er et resultat av teknologituviklingen.

En formålsplanlegger som forvalter bedriftskulturen?

Vi regner med at økt bruk av hjemmekontor vil vedvare. En utfordring med det er å finne den riktige balansen mellom hvilke oppgaver som er mest effektive å gjøre hjemme og hvilke som best gjennomføres på kontoret.  Kontoret kan fort bli en sosial sone, mens hjemmekontoret i større grad er  stedet for konsentrasjon og produksjon. Hvis bedrifter skal forme og styre denne utviklingen, og evne å bygge et felleskap og en bedriftskultur, må det legges en strategi for hva som skal skje, hvorfor og hvordan. Dette kan løses av en formålsplanlegger som har som oppgave å definere og forvalte en strategi og konkrete tiltak.

Endringsledelse er en strategisk HR-oppgave

HR-avdelingen vil ha et ansvar for endringsledelse. Siden vi står ovenfor store endringer i måten vi jobber på, er det viktig å ha de ansatte med på laget. Dette må gjøres gjennom kompetanseheving, og motivering.  HR-avdelingen må være med å definere en klar visjon og forankre dette i ledelsen. Slik sett vil de spille en sterkere rolle i ledegruppen og gi ledergruppen en støtte i- og plan for arbeidet.

Har du spørsmål om hvordan din bedrift skal ta den neste steget, kan du ta kontakt med oss i Cognizant.


Anne-Sofie Risåsen

Head of Nordics - Cognizant

Author Image

Anne-Sofie leder Cognizant i Norden fra sin base i Oslo. Hun har ansvar for strategisk planlegging, kommersiell utvikling og kundeleveranser.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter