Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

For mange kommunikasjons- og medieselskaper er det komplisert å jobbe hjemmefra i forbindelse med produktutvikling. Hvorfor? Fordi den smidige tilnærmingen til utvikling krever samarbeid. Her er fire trinn som vil hjelpe deg med å ta i bruk agil utvikling fra hjemmekontoret.

Den nye normalen er å jobbe hjemmefra i hvert fall noen dager i uken. Det har gjort det vanskelig for alle selskaper å holde seg til smidige tilnærminger. Det som gjør bedriftenes utfordringer enda mer kompliserte er at mange av dem er nybegynnere i den agile metodikken og dens mange prosesser.

Det mangler ofte en helhetlig tilnærming som forener IT- og forretningsperspektivet. Ofte er det gjennomføringen som svikter. De bygger ikke ut hele den smidige metodikken og den underliggende DevOps- og automatiserte testingen som gjør det mulig for virtuelle team å samarbeide effektivt.

Å ta i bruk smidig arbeidsmetodikk fullt ut gir betydelige prosess- og effektivitetsfordeler. Her er fire tiltak du kan iverksette for å omstille deg og i større grad ta i bruk agile fjernstyring:

Gjør arbeidet synlig. Agil metodikk er avhengig av åpenhet; det må være enkelt å få tilgang til og se hvor raskt et agilt prosjekt flyter. Et viktig, men ofte undervurdert, skritt i denne retningen er å gi teamene de samarbeidsverktøyene de trenger.

Finn det rette tankesettet. For å oppnå kontinuerlig leveranser må teamene og ledelsen bygge tillit og supportere selvstendig arbeid. I et eksternt arbeidsmiljø må ledelsen være mer årvåken enn noensinne når det gjelder å fjerne hindringer som teamene ikke nødvendigvis kan løse selv.

Feil i det små - og lær av det. Å feile raskt er kjernen i den kontinuerlige læringsprosessen i agil metodikk, men mange bedriftskulturer ser fortsatt ned på å feile, selv i liten skala. Agil metodikk sikrer kontinuerlige tilbakemeldingssløyfer som gjør det mulig for team, selv på avstand, å lære raskt og tilpasse seg deretter.

Mål de riktige tingene. Et av de største problemene vi ser med smidig programvareutvikling, er at mange bedrifter ikke måler det som er viktig. Det er spesielt viktig å måle de riktige tingene når teamene jobber hjemmefra, og det er lettere å måle resultater enn aktivitet i dette miljøet.

Hvis du vil vite mer, kan du besøke nettsiden vår og lese mer om tjenestetilbudet vårt innen programvareutvikling.


Mikael Wadlund

Head of Communications, Media & Technology, Cognizant Sweden

Author ImageI fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter