Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Evnen til å ligge hestehoder foran konkurrentene knyttes tett til den digitale tjenesteplattformen.

De store matvarekjedene i Norge har opplevd markant vekst de siste årene. Denne veksten må håndteres samtidig som en flodbølge av endringer treffer næringen: Kundene blir stadig mer konstruktivt krevende og mindre lojale. Konkurransen øker i form av flere nye typer aktører som selger varer på en måte som oppleves mer fleksibel blant mange av kundene.

- Mye av svaret på utfordringene ligger i å utnytte de store mengdene data som hvert konsern har i sine systemer, sier Stig Martin Fiskå.

Stig Martin Fiskå

 

Disse dataene må samles i en digital tjenesteplattform, som kan oppfattes som navet der data samles. Plattformen blir instrumentet som gjør det raskere og enklere å bruke denne innsikten for å komme til markedet med nye tjenester, og effektivisere driften på tvers.

- Det krever at den teknologiske historiske kjernen brytes opp og flyttes til skyen. Her vil det være enklere å gjøre tilgjengelig de enorme mengdene data for å skape de virkelig gode brukeropplevelsene, internt som ut mot kundene, sier Bernhard Olsen, Norgessjef i Pearl.

For å hjelpe handelsnæringen bedre lykkes med disse endringene har SAP-eksperten Pearl inngått samarbeid med den globale IT-konsulentkjempen Cognizant. 

Viktig innsikt og unike erfaringer

Kombinasjonen av Pearl og Cognizant kan skilte med den mest spissede lokale kompetansen på digital endring i retail, kombinert med en nærmest utømmelig tilgang på erfaring og kapasitet fra globalt hold.

- Pearl har 100 av de fremste SAP-konsulentene i Norge, og vi har tilgang på titusenvis av konsulenter spesialisert på retailbransjen og FMGC med erfaring fra de største matvarekonsernene, deriblant Orkla i Norge, sier Stig Martin Fiskå.

Siden Cognizant jobber i mange sektorer kan de trekke veksler på tvers av segmenter, og bruke beste praksis når det kommer til å ta i bruk nye teknologier som kunstig intelligens (AI), IoT og maskinlæring.

- Det er særlig viktig i en bransje som har så mange varelinjer og komplisert logistikk, sier Olsen.

Skal gjøre det bedre for kundens kunder

- Enkelheten er kanskje det viktigste stikkordet. Det handler om hva som skaper den beste opplevelsen for kunden. Det skal være enkelt å handle, det skal oppleves relevant, og det skal være trygt. Arkitekturen må legge til rette for dette, sier Olsen.

Skar peker på at det er kritisk å ha en tydelig strategi for den digitale endringen, og noe av det viktigste er å ha kontroll på dataene.

- Kanalene man har ut mot kundene må brukes på nye måter, for eksempel vil bruk av video bli stadig viktigere på tvers av kanaler, fortsetter Olsen.

- Vi har mye innsikt som viser at de aktørene som lykkes best i den globale handelsnæringen har en høyere prosentandel salg fra digitale kanaler. Innovasjonsplattformen skal gjøre det enklere å være først til markedet, sier Fiskå.

Kan lære av banken

Han peker på bank og forsikring som eksempel på en tradisjonell bransje der i de i stor grad har klart å etablere en digital rød tråd gjennom alle prosesser der systemer og apper kan trekke veksler på det samme datasettet.

- Det sikrer at jeg som kunde kjenner meg selv igjen på tvers av alle kanaler, og den brukeropplevelsen er veldig viktig, sier Fiskå.

- Og da blir sikkerhet og personvern også avgjørende. Her har bankene i stor grad lykkes. Vi som forbrukere deler villig våre data med banken, sier Olsen.

Skar trekker frem et sitat fra Simon Sinek som spiller på det velkjente «tenk stort, men start smått», Der Sinek hekter på «men start».

- Man må være tydelig på strategien og vite hvordan teknologien kan understøtte dette. Det viktigste er å starte, og ikke endre alt på en gang. Nøkkelen er å evne å identifisere hva som må løses først, sier Fiskå.

Norge ligger langt fremme

Olsen fremhever igjen viktigheten av den solide digitale kjernen.

- Den gjør det lettere å utvide med nyskapende teknologier. De historiske kjernesystemene må brytes opp stegvis. Oda er et godt eksempel på et firma som er født i skyen og som nå kan skalere raskt, sier Olsen.

- Heldigvis er vi langt fremme i Norge til å ta i bruk ny teknologi, og vi brukes ofte som testmarked på de nye løsningene og mulighetene. Lederne i næringen forstår at konkurransen fremover preges av hva de store globale aktørene finner på, og de rigger seg for dette, sier Olsen.

Fiskå støtter dette og sier at vi har alle forutsetninger i Norge til å bygge tjenester og løsninger som kan bli markedsledende, også globalt.

- For å komme dit er partnerskap viktig. Det gamle kunde-leverandør forholdet står for fall. Vårt formål er å hjelpe de som skal drive butikk med gode prosesser og den beste teknologien, avslutter Fiskå.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter