Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Når store og komplekse virksomheter skal lykkes med digital transformasjon må de ha en teknologiplattform som gjør det mulig med effektiv digital utvikling. Det ferske samarbeidet mellom Pearl og Cognizant er skreddersydd til å møte utfordringene i den norske handelsnæringen.

Handelsnæringen har for lengst forstått behovet for digital endring, særlig for å møte kundenes behov på tvers av kanaler. En viktig del av løsningen er digitale tjenesteplattformer som sikrer at de kan bli mer innovative, og smidig utvikle nye tjenester.

Det er med dette som bakteppe at SAP-spesialisten Pearl har forent krefter med IT-giganten Cognizant. Samarbeidsavtalen skaper en ny teknologisk spydspiss i det norske retail-markedet.

- Sammen kan vi skilte med tyngst kompetanse og bredest erfaring for de som ønsker å lykkes med de store teknologiske endringene. Vi skal være en maktfaktor når det kommer til digital endring i retail. Vi er den trygge løsningen for å hjelpe kundene trygt gjennom store endringsprosesser, sier Norgessjef i Cognizant, Shahid Skar.

- Vi valgte å samarbeide med Cognizant fordi vi opplevde at våre firmakulturer passet best sammen, sier Bernhard Olsen, Norgessjef i Pearl. 

Bredt erfaringsgrunnlag med den nyeste teknologien

Skar har flere tiårs erfaring med å jobbe med store endringsprosjekter innen både teknologi, logistikk og økonomi. Han står i spissen for 400 konsulenter i Norge som jobber med store kunder, som Orkla, Aker Solutions og Storebrand.

- Våre konsulenter i Norge jobber tett opp mot de lokale kundene, og støttes av et globalt leveranseteam på 300 000 konsulenter, der en stor andel er spesialisert på retail og FMCG, sier Skar.

Han trekker frem at en viktig styrke med Cognizant er at de jobber i mange sektorer, og drar veksler på tvers.

- Det å ha kontroll på data og bruke nye teknologier som AI, IoT, og maskinlæring er felles for alle næringer. Derfor får vi masse beste praksis som kan gjenbrukes. Retail er en veldig logistikk-intensiv næring, og her er det masse lærdom som kan utveksles fra andre næringer, sier Skar

En styrke innen retail som er vanskelig å matche

Han opplever at Pearl er en perfekt partner på grunn av deres kompetanse, og fordi de er vant til å jobbe tett sammen med store partnere, der de kan komme inn med sin spissede kompetanse.

- Det ligger i vårt DNA å jobbe sammen med eksperter som Pearl som kan hjelpe oss med de mer finkornete og spesialiserte delene av leveransen. De gir oss en styrke i retail som er vanskelig å matche, og vi håper partnerskapet utvider seg til de andre markedene som Pearl er inne i, sier Skar.

Pearl og Cognizant har brukt godt med tid på å bli kjent med hverandre, og har definert tydelige føringer på hvordan samarbeidet skal fungere i praksis.

- Det viktigste er at alle valg skal være til det beste for kundene. Vi vet hvordan vi skal jobbe sammen, og kundene vil oppleve at de jobber med én partner. Vi putter riktig person på den riktige oppgaven, uavhengig av hvilken epostadresse de har, sier Olsen.

Skal utvikle digitale tjenesteplattformer

Samarbeidet innebærer at spesialister fra Pearl og Cognizant Norge er på plass hos kunden og kan trekke på global beste praksis, og skaffe tilgang på kapasitet fra hele verden. Det sikrer leveranser som både er smidige og kostnadseffektive.

Olsen er glad for at Pearl nå har knyttet seg til en partner med lang erfaring fra å kjøre de virkelig store endringsprogrammene.  

- Vi får tilgang til all den kapasiteten som behøves, og bred kunnskap om hvordan etablere den teknologiske arkitekturen som etterspørres i moderne retail, sier Olsen.

Han peker på behovet for digitale tjenesteplattformer der Cognizant har særlig mye Microsoft Azure-kompetanse. Dette er viktig for å samle og gjøre tilgjengelig de enorme mengdene data som finnes på tvers av systemene for å skape de gode brukeropplevelsene, internt som ut mot kundene.

- I retail må man helst være først til markedet med nye konsepter, eller ha evnen til å raskt svare når konkurrentene gjør noe. Derfor kreves det at mer legges over i nettskyen slik at man kan være innovative, og deretter skalere raskt, sier Skar.


Stina Birkeland

Sales Director and Industry Lead, Retail & Consumer Goods

Author Image

Stina har lang erfaring innen salg og er ekspert innen strategi, forretningsutvikling og markedsføring. Hun har evnen til å finne innovative måter å ta bedrifter og produkter til nye kreative høyder og skape resultater og verdier.

 
 
Stina har lang erfaring innen salg og er ekspert innen strategi, forretningsutvikling og markedsføring og hun har evnen til å finne nye og innovative måter å ta bedrifter og produkter til nye kreative nivåer og skape resultater og verdier.


I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter