Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Skip krysser verdenshavene og frakter ikke bare varer og mennesker, men også usynlige inntrengere. Ballastvann, som brukes til å stabilisere skip under transport, er en viktig måte invaderende akvatiske arter blir introdusert på. Disse organismene, som spenner fra bakterier til virvelløse dyr, kan ha ødeleggende effekter på marine økosystemer ved at de utkonkurrerer stedegne arter, endrer næringskjeden og fører til tap av biologisk mangfold.

Trusselen fra ballastvann er et globalt problem, med konsekvenser i havner og kystfarvann over hele verden. Invasive arter kan forstyrre lokale fiskerier, forringe habitater og introdusere sykdommer, noe som kan forårsake betydelig økologisk og økonomisk skade. Håndteringen av ballastvann er en kompleks utfordring som krever internasjonalt samarbeid og innovative løsninger. 

Til tross for at ballastvann fra skip er viktig for å stabilisere fartøyer til sjøs, er det en av hovedårsakene til at invaderende akvatiske arter - som bakterier, mikrober, små virvelløse dyr, egg, cyster og larver av ulike arter - overføres fra den ene regionen av verden til den andre. Problemet er globalt anerkjent som en av de største truslene mot den økologiske og økonomiske velferden på planeten, fordi det forårsaker enorme skader. 

De overførte artene kan overleve og etablere en reproduktiv populasjon i vertsmiljøet, bli invaderende, utkonkurrere stedegne arter og formere seg til å bli et skadedyr. Data fra Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) viser at antallet bioinvasjoner fortsetter å øke i et alarmerende tempo, og nye områder invaderes hele tiden. Også på den økonomiske fronten har de invaderende artene en betydelig innvirkning. Bare i Canada anslås det at invaderende arter forårsaker forstyrrelser og skader for rundt 6 milliarder dollar hvert år, ifølge Clear Seas.  

Regelverk, som Den internasjonale sjøfartsorganisasjonens ballastvannkonvensjon, har som mål å minimere spredningen av invaderende arter ved å kreve at skip behandler ballastvannet sitt. Sektoren for fornybar energi til havs kan bidra ved å arbeide for en streng håndhevelse av disse regelverkene og investere i forskning for å forbedre teknologien for behandling av ballastvann.

Cognizant kan bidra til å forbedre miljøforvaltningsarbeidet ved å utnytte data til å spore og forutsi ballastvannforurensning. Dette initiativet innebærer å samle inn data fra ulike kilder som satellitter og sensorer for å integrere ulike datatyper fra flere kilder i en dedikert skyplattform for å lage interaktive instrumentpaneler som gir sanntidsinnsikt i graden av forurensning på tvers av ulike geografiske områder, ruter og tidsrammer som er spesielt skreddersydd for skipsfartslogistikk.  Ved hjelp av avansert kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker kan vi i tillegg forutsi potensielle forurensningspunkter og gjennomføre trendanalyser for å iverksette proaktive tiltak for å redusere forurensningen. 

Teamet vårt er utstyrt for å bygge ML-algoritmer som kan analysere data fra sensorer om bord som overvåker kvaliteten på ballastvannet, og identifisere potensielle biologiske forurensninger i sanntid. Dette gjør det mulig å iverksette umiddelbare behandlingstiltak før ballastvann slippes ut i havner, og bidrar til å oppdage fremmede arter før de slippes ut i nye miljøer.

Vi har integrasjonskapasitet som kan integrere flere datakilder, inkludert miljøforhold, skipsfartsmønstre og kjente utbredelser av invaderende arter, for å lage omfattende risikovurderingsmodeller. Disse modellene kan forutsi potensielle invasjoner og informere om forvaltningsstrategier på både skips- og reguleringsnivå.

Cognizant Ocean har ekspertise i å samle inn data fra en rekke ulike kilder, inkludert sensorer om bord for vannkvalitet, satellittdata for miljøforhold og databaser for kjente utbredelser av marine arter. I tillegg hjelper vi til med å rense dataene, standardisere og analysere dem. Våre AI-algoritmer kan behandle sensordata for å overvåke ballastvannkvaliteten, mens ML-modeller som er trent opp på marine artsdatabaser, kan klassifisere organismer som finnes i ballastvannprøver.

Samarbeid er nøkkelen til å løse utfordringen med ballastvann og bevare det marine biologiske mangfoldet. Ved å samarbeide kan den maritime næringen og offshore fornybar energi, sammen med myndigheter og miljøorganisasjoner, beskytte havene våre mot trusselen fra invaderende arter. 

Finn ut hvordan våre innovative teknologier bidrar til å håndtere ballastvann for å hindre spredning av invaderende arter. Kontakt Ocean@cognizant.com for å finne ut hvordan du kan delta i arbeidet med å bevare det marine biologiske mangfoldet og sikre helsen til de globale marine økosystemene.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter