Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Strukturerte data

Hva er strukturerte data?

Strukturerte data er data som er organisert og formatert, vanligvis i en database. Den følger en forhåndsbestemt struktur eller et sett med regler—noe som betyr at disse postene er de samme fra den ene til den neste. Jo mer strukturerte data er, jo lettere er de å behandle. Eksempler på strukturerte data inkluderer en liste med navn, adresser, telefonnumre, kjøpshistorikk eller sosiale medie-følgere.

Hva er forretningsfordelene med strukturerte data?

Implementering og analyse av strukturerte data kan gi flere fordeler for en organisasjon. For eksempel kan det:

  • Gjøre det mulig for bedrifter å analysere og trekke konklusjoner fra store datamengder.
  • Strømlinjeforme og automatisere manuelle prosesser.
  • Enkelt spores av en Customer Relationship Management (CRM)- eller kontaktsenterdatabase.
  • Brukes av organisasjonens CRM-, markedsførings- og salgspersonell for å måle ytelse, etablere mål og finne områder som kan forbedres.
Utvalgt innhold om strukturerte data


Tilbake til ordlisten