carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Strukturerte data

Hva er strukturerte data?

Strukturerte data er data som er organisert og formatert, vanligvis i en database. Den følger en forhåndsbestemt struktur eller et sett med regler—noe som betyr at disse postene er de samme fra den ene til den neste. Jo mer strukturerte data er, jo lettere er de å behandle. Eksempler på strukturerte data inkluderer en liste med navn, adresser, telefonnumre, kjøpshistorikk eller sosiale medie-følgere.

Hva er forretningsfordelene med strukturerte data?

Implementering og analyse av strukturerte data kan gi flere fordeler for en organisasjon. For eksempel kan det:

  • Gjøre det mulig for bedrifter å analysere og trekke konklusjoner fra store datamengder.
  • Strømlinjeforme og automatisere manuelle prosesser.
  • Enkelt spores av en Customer Relationship Management (CRM)- eller kontaktsenterdatabase.
  • Brukes av organisasjonens CRM-, markedsførings- og salgspersonell for å måle ytelse, etablere mål og finne områder som kan forbedres.

Tilbake til

Ordliste