carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smarte vann- og strømleverandører

Hva er smarte vann- og strømleverandører? 

Smarte vann- og strømleverandører er selskaper innen strøm, gass og vann som bruker tilkoblede sensorer på tvers av nettene sine for å levere tjenester mer effektivt og for å analysere driften. De fleste smarte vann- og strømleverandører er tunge brukere av tingenes internett (IoT)-konseptet med tilkoblede enheter og inneholder de nyeste digitale teknologiene innen kommunikasjon, programvare, databehandling og kartlegging for å effektivisere virksomheten.

Hva er forretningsfordelene med smarte vann- og strømleverandører?

Alle vann- og strømleverandører håndterer en enorm mengde forskjellige data fra flere kilder. Det som skiller smarte vann- og strømleverandører fra de som er bruker lengre til til å ta i bruk digital teknologi og endring, er de forretningsfordelene de ofte høster innen områder som:

  • Optimalisering av ressursytelse ved å identifisere utviklingsproblemer i sanntid for ressurser i felt som transformatorer og vannledninger som fører til reparasjoner og at uplanlagte tjenesteforstyrrelser unngås.
  • Ved å bruke forretningsinformasjon i sanntid for å forbedre driftseffektiviteten, overvåke eksterne sensorer og målere, og ta bedre og raskere forretningsbeslutninger.
  • Å utnytte smarte nett og intelligens fra tingenes internett (IoT) for å gi nøkkelinnblikk i kundenes bruksmønstre innen vann- og strømforbruk.
  • Å forebygge tap av vann og strøm og sørge for at forsyningslekkasjer og tyverier blir oppdaget tidlig for å optimalisere distribusjonen.
  • Modernisering av nettet for å kunne å tilpasse og respondere på flere systemer og leverandører på en mer dynamisk måte, inkludert alternative energikilder som vind og sol.

Tilbake til

Ordliste