Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Smarte rom

Hva er smarte rom?

Tilkoblede arealer, også kjent som smarte rom, er fysiske arealer utstyrt med nettverkssensorer for å gi eiere, beboere og ledere mer, og bedre, informasjon om tilstanden til disse arealene og hvordan de brukes. Arealene kan variere fra en bygning med nettverkstilkoblede temperatur- og bevegelsessensorer til et kjøretøy som hele tiden rapporterer om plasserings-, ytelses- og vedlikeholdsbehov.

Hva er forretningsfordelene med smarte rom?
  1. Miljøfordeler og kostnadsbesparelser: Smarte rom reduserer energikostnadene gjennom sanntidsjustering av oppvarming, kjøling og belysning basert på endringer i vær og belegg. Fordi de kan overvåkes og justeres eksternt, reduserer smarte arealer karbonavtrykk mens de sparer penger i prosessen.
  2. Risikoreduksjon: Overvåkings- og fjernkontrollfunksjonene til smarte rom lar ledere oppdage problemer tidlig og ofte bidra til å forhindre dem før de starter. Ved å forutse eller avdekke tidlige advarsler om problemer med oppvarming, rørsystem og annen infrastruktur, kan smarte rom redusere kostbare reparasjoner og ulemper for beboerne. 
  3. En tryggere og smartere opplevelse for arbeid og lek: Smarte rom som bruker overvåkings- og sikkerhetssystemer, forbedrer opplevelsen for beboerne ved å tilby et tryggere, bedre beskyttet sted å bo og jobbe. Smarte rom gjør også livet enklere for folk gjennom sensorer som varsler om ledig tid i (for eksempel) vaskeriet eller treningsrommet.

For å lære mer om smarte rom, kan du lese innholdet vårt nedenfor.

Utvalgt innhold om smarte rom


Tilbake til ordlisten