Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Smarte produkter

Hva er smarte produkter?

Et smart eller tilkoblet produkt er en enhet som er koblet til internett slik at den kan dele informasjon om seg selv, miljøet rundt og brukerne. Tilkoblede produkter spenner fra motorkjøretøy til medisinsk utstyr og til industrielt utstyr og smart emballasje som kan rapportere om plasseringen og tilstanden til produktet den beskytter. 

Hva er forretningsfordelene med smarte produkter?

Dataene som tilkoblede produkter deler hjelper dem med å jobbe mer effektivt, gjøre eiernes liv enklere og tryggere og forbedrer driften. De kan forbedre støtten ved å overvåke og optimalisere bruken, på intelligent vis se helsestatus eller sted og forutsi/forhindre feil eller nedetid ved å forutse tjenestebehov. Det muliggjør også sømløse "gjennom luften"-oppgraderinger eller tjenester. Et smart, produktsentrert økosystem åpner muligheter for å skape nye forretningsmodeller, samt designe og utvikle bedre produkter og tjenester som samsvarer med kundenes behov og preferanser.

Utvalgt innhold om smarte produkter


Tilbake til ordlisten