carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smarte produkter

Hva er smarte produkter?

Et smart eller tilkoblet produkt er en enhet som er koblet til internett slik at den kan dele informasjon om seg selv, miljøet rundt og brukerne. Tilkoblede produkter spenner fra motorkjøretøy til medisinsk utstyr og til industrielt utstyr og smart emballasje som kan rapportere om plasseringen og tilstanden til produktet den beskytter. 

Hva er forretningsfordelene med smarte produkter?

Dataene som tilkoblede produkter deler hjelper dem med å jobbe mer effektivt, gjøre eiernes liv enklere og tryggere og forbedrer driften. De kan forbedre støtten ved å overvåke og optimalisere bruken, på intelligent vis se helsestatus eller sted og forutsi/forhindre feil eller nedetid ved å forutse tjenestebehov. Det muliggjør også sømløse "gjennom luften"-oppgraderinger eller tjenester. Et smart, produktsentrert økosystem åpner muligheter for å skape nye forretningsmodeller, samt designe og utvikle bedre produkter og tjenester som samsvarer med kundenes behov og preferanser.

Tilbake til

Ordliste