Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Smarte målere

Hva er smarte målere? 

Smarte målere er moderne gass-, elektriske og vannmålere som samler inn bruksdata eksternt og sender dataene automatisk til leverandørene som eier dem. Fordi smarte målere sparer leverandører penger ved ikke å måtte sende ansatte for å sjekke måleravlesningen på forbruk i en gitt tidsperiode, er de mye brukt i i-land.

Hva er forretningsfordelene med smarte målere?

Smarte målere eliminerer hjemmebesøk og manuelle avleserfeil av de som leser av målere mens du fjerner behovet for estimerte månedlige regninger. Både vann- og strømleverandører og kundene deres drar nytte av bruken på flere måter. Fordeler for selskapene inkluderer:

  • Overvåker nettbruken mye raskere enn eldre manuelle metoder.
  • Gjør det mulig å bruke ressurser mer effektivt.
  • Gir mer informert og bedre styring av strømbrudd.
  • Muliggjør proaktiv varsling om strømbrudd til kunder.
  • Muliggjør dynamisk prising basert på brukernes etterspørsel.
  • Oppdager automatisk nye problemer, og reduserer dermed tjenesteforstyrrelser.

Fordeler for vann- og strømkunder inkluderer:

  • Hjelper kunder med å justere bruksmønstrene for å redusere regningene.
  • Informerer brukere om avbrudd eller tjenesteforstyrrelser.
  • Fører til mer nøyaktige regninger basert på faktisk bruk.
Utvalgt innhold om smarte målere


Tilbake til ordlisten