carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smarte målere

Hva er smarte målere? 

Smarte målere er moderne gass-, elektriske og vannmålere som samler inn bruksdata eksternt og sender dataene automatisk til leverandørene som eier dem. Fordi smarte målere sparer leverandører penger ved ikke å måtte sende ansatte for å sjekke måleravlesningen på forbruk i en gitt tidsperiode, er de mye brukt i i-land.

Hva er forretningsfordelene med smarte målere?

Smarte målere eliminerer hjemmebesøk og manuelle avleserfeil av de som leser av målere mens du fjerner behovet for estimerte månedlige regninger. Både vann- og strømleverandører og kundene deres drar nytte av bruken på flere måter. Fordeler for selskapene inkluderer:

  • Overvåker nettbruken mye raskere enn eldre manuelle metoder.
  • Gjør det mulig å bruke ressurser mer effektivt.
  • Gir mer informert og bedre styring av strømbrudd.
  • Muliggjør proaktiv varsling om strømbrudd til kunder.
  • Muliggjør dynamisk prising basert på brukernes etterspørsel.
  • Oppdager automatisk nye problemer, og reduserer dermed tjenesteforstyrrelser.

Fordeler for vann- og strømkunder inkluderer:

  • Hjelper kunder med å justere bruksmønstrene for å redusere regningene.
  • Informerer brukere om avbrudd eller tjenesteforstyrrelser.
  • Fører til mer nøyaktige regninger basert på faktisk bruk.

Utvalgt innhold om smarte målere

Tilbake til

Ordliste