Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Smart produksjon

Hva er smart produksjon? 

Smart produksjon er en prosess som optimaliserer produksjonsprosedyrer gjennom automatisering, big data-analyse og datastyrte kontroller som minimerer kostnader og maksimerer produktiviteten. Ved å kombinere data fra IT-systemer og operasjonelle systemer (for eksempel product lifecycle management og ERP-systemer), gjør det produsenter i stand til raskt og effektivt å svare på endringer på fabrikkgulvet og i hele verdikjeden.  

Hva er forretningsfordelene med smart produksjon?

Smart produksjon muliggjør kontinuerlig driftsforbedring, økt produktivitet og reduserte kostnader. Selvovervåking og prediktivt vedlikehold muliggjort av maskinlæring reduserer nedetid og reparasjonskostnader. Og sanntidsbevissthet om tilstanden til produksjonsutstyr og råvarer gjør det lettere å møte skiftende kundebehov, massetilpasse produkter og utvikle nye produkter og tjenester. 

Utvalgt innhold om smart produksjon


Tilbake til ordlisten