carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smart produksjon

Hva er smart produksjon? 

Smart produksjon er en prosess som optimaliserer produksjonsprosedyrer gjennom automatisering, big data-analyse og datastyrte kontroller som minimerer kostnader og maksimerer produktiviteten. Ved å kombinere data fra IT-systemer og operasjonelle systemer (for eksempel product lifecycle management og ERP-systemer), gjør det produsenter i stand til raskt og effektivt å svare på endringer på fabrikkgulvet og i hele verdikjeden.  

Hva er forretningsfordelene med smart produksjon?

Smart produksjon muliggjør kontinuerlig driftsforbedring, økt produktivitet og reduserte kostnader. Selvovervåking og prediktivt vedlikehold muliggjort av maskinlæring reduserer nedetid og reparasjonskostnader. Og sanntidsbevissthet om tilstanden til produksjonsutstyr og råvarer gjør det lettere å møte skiftende kundebehov, massetilpasse produkter og utvikle nye produkter og tjenester. 

Tilbake til

Ordliste