Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Smart by

Hva er en smart by?

Tradisjonelt er en smart by en som har plassert ut tusenvis av sensorer, hundrevis av solcellepaneler eller dusinvis av gårder på tak. Nå må byer være både smarte og fremtidsklare.

En smart by i dag er en som har bygget grunnlaget for å være robust i møte med utfordringer og tilpasse seg sosiale og økonomiske endringer. 

5G vil spille en stor rolle for å oppnå en fremtidsklar byvisjon. Denne teknologiens ultralave ventetid, lynende hastigheter, ekstra store båndbredde og feilsikre pålitelighet lover å blåse nytt liv i teknologiegenskapene som byer er avhengige av, samtidig som den leverer forbedringer i livskvalitet. 

Det er seks viktige imperativer som styrer implementeringen av en smart by:

1. Utvikle tredelte økosystemer der byer, infrastrukturleverandører og teknologiintegratorer samarbeider om ideer, evner, teknologier og finansiering for en fremtidsklar visjon.

2. Sørg for at økosystemer fremmer gjensidig fordelaktige relasjoner og oppmuntrer til eksperimentering. Dette skaper et miljø som støtter innovasjon og samarbeid samtidig som det åpner for initiativer som legger grunnlaget for smarte byer.

3. Fokuser på individuelle løsninger som knytter seg til et felles fundament. I stedet for å distribuere en fullt integrert løsning som dekker flere usecaser i én big-bang-implementering, er det mer effektivt å prioritere spesifikke initiativer som bygger på tidligere løsninger. Dette muliggjør smidighet og tilpasningsevne i implementeringsprosessen.

4. Omfavn nye teknologier med stor innvirkning. Teknologi – automatisering, kunstig intelligens, elektriske kjøretøy, dataanalyse, mobilteknologi og cloud computing – har lenge vært ansett som avgjørende for smarte byer. 5Gs ventetid, hastigheter og båndbredde vil øke verdien. I mellomtiden kan nye teknologier, som digitale tvillinger og blokkjede, tjene som et solid grunnlag for fremtidsklare bestrebelser. 

5. Del data med flere interessenter. Data av høy kvalitet er et krav for smarte byer, men disse dataene må gjøres tilgjengelige for relevante interessenter. Restriksjoner i datadeling begrenser mulighetene til å forbedre offentlige tjenester, økonomisk utvikling og borgernes liv. De minimerer også samarbeid og hindrer implementeringen av en fremtidsklar strategi.

6. Prioriter sikkerhets- og personvernhensyn. Ettersom smarte byer er avhengige av datainnsamling, er det økende bekymring for cybersikkerhet og potensiell innbyggerovervåking. Partnere må erkjenne og adressere bekymringer om datautnyttelse i byer og deres økosystem.

Ved å ta i bruk en økosystemdrevet strategi kan byer, teknologiintegratorer og infrastrukturleverandører overvinne utfordringer og forberede seg på fremtidig transformasjon.

Hva er forretningsfordelene med en smart by? 

Ved å bli fremtidsklare tilbyr smarte byer et bredt spekter av fordeler for bedrifter, innbyggere og myndigheter. Med smart samkjøring, kjøretøydelingssystemer og sanntids trafikkruting kan kø og forurensning reduseres betydelig – noe som fører til jevnere transport og økt produktivitet. Bedrifter kan utnytte disse systemene for mer nøyaktig å spore personer, forsyninger og inventar, noe som muliggjør optimaliserte leveringsplaner og forbedret logistikkoperasjoner.

Bruken av big data-analyse i smarte byer kan revolusjonere offentlig sikkerhet. Ved å se på kriminalitetsmønstre og trender, kan politiet forutsi kriminell aktivitet og strategisk allokere ressurser. Denne datadrevne tilnærmingen muliggjør proaktive tiltak for å forbedre sikkerhet, mobilitet og tjenester.

I tillegg gir smarte betalingssystemer for offentlige tjenester flere fordeler. Ved å implementere sikre og effektive digitale betalingsplattformer kan smarte byer minimere svindel, sikre åpenhet og øke inntektsstrømmene. Effektivisering av betalingsprosesser forbedrer den generelle effektiviteten til tjenestene.

Ved å fremme samarbeid mellom infrastrukturleverandører og teknologiintegratorer – ved å kombinere deres ideer, evner, teknologier og finansiering for å realisere en fremtidsklar visjon – kan byer oppleve vekst samtidig som de øker innbyggernes tilfredshet og tillit.

Samlet sett inkluderer fordelene med smarte byer å redusere overbelastning og forurensning gjennom smarte transportsystemer, optimalisere leveringsplaner og logistikkoperasjoner, tilrettelegge for effektiv kriserespons, forbedre folkehelsen og sikkerheten gjennom data og forbedre betalingssystemer for offentlige tjenester. Ved å omfavne fremtidsklare teknologier og strategier kan bedrifter og myndigheter skape mer bærekraftige, effektive miljøer for lokalsamfunnene sine, og fremme økonomisk vekst, innovasjon og forbedret livskvalitet. 

Utvalgt innhold om smart by


Tilbake til ordlisten