carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Smart by

Hva er en smart by?

En smart by er et byområde der offentlige rom er utstyrt med sensorer i nettverk i alt fra veier til bygninger. Dataene fra disse sensorene hjelper borgere, offentlige tjenestemenn, politiet og tjenesteleverandører med å utnytte ressursene best mulig og hjelpe til med fremtidig planlegging. 

Hva er forretningsfordelene med en smart by? 

Smart kjøredeling og bildelingssystemer, i tillegg til trafikkruting i sanntid, kan redusere overbelastning og forurensning samtidig som arbeidstakernes produktivitet økes. Bedrifter kan spore ankomsten av mennesker, rekvisita og inventar og optimalisere leveringsplaner mer nøyaktig. Regjeringer kan reagere raskere og mer effektivt på kriser. Big Data-analyse av kriminalitetsmønstre kan forbedre offentlig sikkerhet. Og smarte betalinger for offentlige tjenester kan minimere svindel og øke inntektene.

Tilbake til

Ordliste