carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

RPA i forsikringsbransjen

Hva er RPA innen forsikring?

Robotisert prosessautomatisering (RPA) i forsikringsbransjen bruker roboter og AI for å hjelpe selskaper med å automatisere og i noen tilfeller eliminere gjentagende oppgaver, samt utvide menneskelige evner. RPA-programvareboter kan gjøre mye mer enn å eliminere manuell datainnføring. Boter kan konfigureres og trenes for å håndtere et bredt spekter av kognitive aktiviteter og for å ta beslutninger. I forsikringsbransjen, for eksempel, begynner RPA å bli brukt i garanti, skadebehandling og analyse. Gitt boters evne til å forbedre driftseffektiviteten og redusere kostnadene, øker RPA-adopsjonen i forsikring raskt.

Hva er forretningsfordelene med RPA innen forsikring?

Robotisert prosessautomatisering gir mange forretningsfordeler i forsikringsbransjen, inkludert:

  1. Kostnadsreduksjon: Bruk av RPA i forsikring eliminerer eller reduserer mange repetitive, manuelle oppgaver som gir liten verdi. Ved å bruke programvareboter for dramatisk å redusere feil og tiden det tar å fullføre disse oppgavene, kan forsikringsselskapene redusere kostnadene og øke effektiviteten.
  2. Redusert syklustid: RPA i forsikring kan redusere tiden det tar å fullføre en syklus, spesielt for utfordrende, langvarige prosesser som kravhåndtering og underwriting av policer. Disse prosessene krever innsamling av store mengder informasjon fra kunder og er ofte preget av manglende informasjon og lange behandlingstider, spesielt hvis prosessen er papirbasert. RPA fremskynder innsamling av informasjon og sentraliserer data i en digital fil som er lett tilgjengelig. Slik kan en betydelig reduksjon av tiden det tar å fullføre en syklus oppnås gjennom RPA i forsikring.
  3. Nye forretningsmuligheter: Mange forsikringsselskaper øker allerede konkurransefortrinnet sitt ved å distribuere RPA-applikasjoner som bruker kunstig intelligens og maskinlæring for å forbedre beslutningstaking og identifisere nye muligheter. Sammenlignet med mennesker er roboter i stand til å analysere mer data mye raskere. Derfor kan analyser brukes til å avdekke nye muligheter eller flaskehalser i forretningsprosesser.
  4. Enklere compliance: Forsikring er en sterkt regulert bransje, og regler og krav endres kontinuerlig. Det er vanligvis veldig utfordrende å holde ansatte opplært og oppdatert om det nyeste regelverket og vanskelig å sikre at de overholder alt. RPA i forsikring gjør denne prosessen enklere ved å stole på roboter, slik at leverandører kan redusere risikoen for bøter og dårlig publisitet fra manglende overholdelse av gjeldende regelverk.

Tilbake til

Ordliste