carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Robotisert prosessautomatisering

Hva er robotisert prosessautomatisering?

Programvare hjelper bedrifter med å automatisere repetative oppgaver for å forbedre driftseffektivitet, redusere kostnader og øke marginer. Hensikten med RPA er å raskere og mer nøyaktig håndtere kognitive aktiviteter for å utvide og utvide menneskelige evner. RPA-løsninger reduserer feilene i tidkrevende manuelle prosesser og gjør kundens prosesser smartere. De øker også arbeidsstokkens produktivitet ved å automatisere ikke bare rutineoppgaver, men også ende-til-ende-forretningsdrift.

Hva er forretningsfordelene med robotisert prosessautomatisering?

RPA reduserer antall feil dramatisk og tiden det tar å utføre repeterende oppgaver, og frigjør arbeidstakere til å fokusere på strategisk arbeid og forbedrer kundetilfredshet ved å gi raske og nøyaktige svar 24/7. Det forbedrer også datakvaliteten og utvider muligheten for datainnsamling, bidrar til å forbedre og booste merkevarer, og redusere svindel og menneskelig kontakt med private, sensitive data. Automatisering forbedrer compliance og forretningsresultater, og reduserer overheadkostnader.

Tilbake til

Ordliste