Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Robotisert prosessautomatisering

Hva er robotisert prosessautomatisering?

Programvare hjelper bedrifter med å automatisere repetative oppgaver for å forbedre driftseffektivitet, redusere kostnader og øke marginer. Hensikten med RPA er å raskere og mer nøyaktig håndtere kognitive aktiviteter for å utvide og utvide menneskelige evner. RPA-løsninger reduserer feilene i tidkrevende manuelle prosesser og gjør kundens prosesser smartere. De øker også arbeidsstokkens produktivitet ved å automatisere ikke bare rutineoppgaver, men også ende-til-ende-forretningsdrift.

Hva er forretningsfordelene med robotisert prosessautomatisering?

RPA reduserer antall feil dramatisk og tiden det tar å utføre repeterende oppgaver, og frigjør arbeidstakere til å fokusere på strategisk arbeid og forbedrer kundetilfredshet ved å gi raske og nøyaktige svar 24/7. Det forbedrer også datakvaliteten og utvider muligheten for datainnsamling, bidrar til å forbedre og booste merkevarer, og redusere svindel og menneskelig kontakt med private, sensitive data. Automatisering forbedrer compliance og forretningsresultater, og reduserer overheadkostnader.

Utvalgt innhold om robotisert prosessautomatisering


Tilbake til ordlisten