carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Fjernsamarbeid

Hva er fjernsamarbeid? 

Fjernsamarbeid er prosessen der geografisk avstand fjernes som en utfordring for teamarbeid. Det legger til rette for kommunikasjon, samarbeid og produktivitet blant et spredt team av ansatte, uansett hvor de er, for å oppnå et felles mål. Fjernsamarbeidsverktøy kan hjelpe til med å samle ansatte som fysisk sitter langt fra hverandre.

Hva er forretningsfordelene ved fjernsamarbeid?

Med en veldefinert fjernsamarbeidsstrategi og verktøyene for å implementere denne strategien, kan organisasjoner:

  • Forbedre samarbeid i bedriften ved å bruke moderne samhandlingsplattformer for å tenke nytt om arbeidsflyter og hjelpe ansatte med å kontakte mennesker og data på tvers av geografier.
  • Redefinere arbeid ved å skifte fra en virksomhetssentrisk til en ansatt-sentrisk "hvor som helst, når som helst, hvilken som helst enhet"-modell—mens du holder virksomheten compliant og sikker. 
  • Å fostre samarbeid mellom ansatte og øke produktiviteten til ansatte som jobber per distanse, via verktøy som telekonferanser, videokonferanser, fildeling, meldinger på tvers av kanaler og enhetlig programvare. Samarbeidsprogramvare er fundamentet for fjernarbeideres produktivitet.
  • Samle samhandlingsplattformer og systemer som Microsoft Teams, Amazon Chime, Cisco Webex, Amazon WorkDocs og mer, og eliminer administrasjonsproblemer på tvers av enkeltverktøy.

Tilbake til

Ordliste