Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Kvalitetsstyringstjenester

Hva er kvalitetsstyringstjenester?

Kvalitetsstyringstjenester organiserer, utfører og overvåker proaktivt aktivitetene som kreves for å opprettholde ønsket kvalitetsnivå. Disse inkluderer å lage en kvalitetspolicy, utføre kvalitetsplanlegging og kvalitetssikring, samt løpende kvalitetskontroll og forbedring på en konsekvent, målt måte i hele organisasjonen og dens verdikjede. 

Hva er forretningsfordelene med kvalitetsstyringstjenester?

Kvalitetsstyringstjenester reduserer sløseri ved å sikre at mer av det en produsent produserer kan selges og ikke skrotes. De reduserer kostnadene ved å minimere omarbeiding og erstatning av defekte produkter, og identifisere forbedringsområder i prosesser, teknologi og opplæring. Det viktigste er at de øker kundetilfredshet og lojalitet ved å møte og overgå forventningene med stadig høyere nivåer av kvalitet i den digitale tidsalderen.  

Utvalgt innhold om kvalitetsstyringstjenester


Tilbake til ordlisten