carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kvalitetsstyringstjenester

Hva er kvalitetsstyringstjenester?

Kvalitetsstyringstjenester organiserer, utfører og overvåker proaktivt aktivitetene som kreves for å opprettholde ønsket kvalitetsnivå. Disse inkluderer å lage en kvalitetspolicy, utføre kvalitetsplanlegging og kvalitetssikring, samt løpende kvalitetskontroll og forbedring på en konsekvent, målt måte i hele organisasjonen og dens verdikjede. 

Hva er forretningsfordelene med kvalitetsstyringstjenester?

Kvalitetsstyringstjenester reduserer sløseri ved å sikre at mer av det en produsent produserer kan selges og ikke skrotes. De reduserer kostnadene ved å minimere omarbeiding og erstatning av defekte produkter, og identifisere forbedringsområder i prosesser, teknologi og opplæring. Det viktigste er at de øker kundetilfredshet og lojalitet ved å møte og overgå forventningene med stadig høyere nivåer av kvalitet i den digitale tidsalderen.  

Tilbake til

Ordliste