Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Prediktiv analyse innen skadeforsikring

Hva er prediktiv analyse i skadeforsikring? 

Ved å samle inn data fra interne og eksterne kilder kan prediktiv analyse i skadeforsikring hjelpe forsikringsselskaper med å forutse fremtiden og forstå potensiell atferd, følelser, trender og handlinger til kundene de forsikrer. I tillegg kan prediktiv analyse i skadeforsikring hjelpe forsikringsselskapene med å konvertere innsikt fra kunde-agentinteraksjoner, telematikk og til og med sosiale medier til troverdig prediskjon. Som et resultat kan forsikringsselskaper få dypere innsikt i kundenes preferanser og ta bedre informerte forretningsbeslutninger.

Hva er forretningsfordelene med prediktiv analyse i skadeforsikring?

Prediktiv analyse i skadeforsikring gir en rekke fordeler:

  1. Bedragerireduksjon: I noen tilfeller kan prediktiv analyse i skadeforsikring hjelpe leverandører med å på forhånd identifisere de som sannsynligvis vil begå forsikringssvindel. Det er også mulig å samle inn og analysere data fra sosiale medier etter at en skadesak er avgjort. Ved å redusere de menneskelige ressursene som trengs for å identifisere og spore mulig svindel, blir jakten på svindlere mer effektiv, noe som reduserer årlige utbetalinger og behovet for å øke premiene.
  2. Lavere kundefrafall: Prediktiv analyse i skadeforsikring kan hjelpe med å identifisere kunder som er misfornøyde med forsikringsselskapet sitt eller dekningen, og fremmer handlinger for å forhindre churn, inkludert personlig kontakt fra en kundebehandler eller kanskje komme med et spesialtilbud. Personlig service er ofte alt som trengs for å beholde en kunde.
  3. Økt kundetilfredshet: Fordi antallet falske positive som blir identifisert og forfulgt er minimert for innsendte skademeldinger, kan tiden det tar å behandle en skadesak reduseres med prediktiv analyse i skadeforsikring. Raskere løsningstid er en nøkkelfaktor for høy kundetilfredshet og kundelojalitet.
  4. Bedre forretningsdrift: Skadesaksbehandling og underwriting kan begge gjøres mer effektive gjennom prediktiv analyse. I tillegg til å hjelpe ansatte å være mer produktive, kan prediktiv analyse i skadeforsikring redusere svindel og minimere tapsjusteringsutgifter, noe som hjelper bunnlinjen.
  5. Identifiser trender og nye muligheter raskere: Med evnen til å skaffe og behandle mer data, kan prediktive analyseverktøy bidra til å identifisere nye markeder, nye muligheter i eksisterende markeder, samt endrende kundepreferanser og behov. Som et resultat kan skadeforsikringsselskaper utvikle nye produkter og etablere en ledende stilling for å gi selskapet et konkurransefortrinn.
Utvalgt innhold om prediktive analyser innen skadeforsikring


Tilbake til ordlisten