carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prosesskartlegging

Hva er proseskartlegging?

Prosesskartlegging er et verktøy for å dokumentere selskapets virksomhet, fra en enkelt prosess eller arbeidsstrøm til ende-til-ende-prosesser. Det er en kjernekomponent i bedriftens prosessforbedringsinitiativer.

Hva er forretningsfordelene med prosesskartlegging?

Prosesskartlegging gir et nøyaktig bilde av hvordan en forretningsprosess fungerer og trinnene og ressursene som kreves for å gjennomføre kartleggingen. Å dokumentere en enkelt prosess hjelper en bedrift å forstå viktige trinn og ressurser innenfor en bestemt arbeidsstrøm. Å dokumentere ende-to-ende-prosesser gir et komplett bilde av et helt driftsmiljø, inkludert avhengigheter på tvers av prosesser og avdelinger, slik at konflikter og ineffektiviteter lett kan løses.

Tilbake til

Ordliste