carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prosessautomatisering

Hva er prosessautomatisering?

Prosessautomatisering er å bruke robot og intelligent automatisering på forretningsprosesser for å erstatte manuelle, rutineoppgaver med svært effektive og intelligente automatiserte arbeidsflyter. 

Hva er forretningsfordelene med prosessautomatisering?

Ved å bruke prosessautomatisering kan et selskap jobbe raskere og smartere mens de senker driftskostnadene. Det kan også omplassere og refokusere sine ansatte på hvor de er mest nødvendige, for eksempel arbeid med høyere verdi. På sin side kan ansatte betjene kunder bedre og drive vekst, mens selskapet er bedre rustet til å konkurrere ved hjelp av nye digitale evner og talent.

Tilbake til

Ordliste