carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prosessanalyse

Hva er prosessanalyse?

Prosessanalyse er øvelsen med å analysere prosesser for å identifisere muligheter for å forbedre måten de fungerer. Ved hjelp av prosessanalyse kan bedrifter evaluere forretningsprosessene sine og finne ut hva som fungerer og ikke fungerer i sin virksomhet.

Hva er forretningsfordelene med prosessanalyse?

Gjennom prosessanalyse kan bedrifter omarbeide prosesser med digital teknologi, verktøy og personell for å forenkle hvordan de jobber med lavere eierkostnader. Prosessanalyse kan også brukes til å identifisere problemer i hele organisasjonen, samt å avdekke muligheter for å forbedre driftseffektivitet, kundeservice og kundeopplevelse, inkludert der intelligent prosessautomatisering (IPA) kan brukes.