Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Prediktivt vedlikehold

Hva er prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold finner og løser problemer ved produksjonsutstyr før de får utstyret til å feile. Det krever man kan fange og analysere historiske data ikke bare om avbrudd, men også om forholdene (som for mye varme eller vibrasjon) som foregikk før dem. Prediktivt vedlikehold krever administrasjon, integrasjon og kvalitetssikring av store datamengder fra flere kilder.  

Hva er forretningsfordelene med prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold reduserer kostnadene ved at reparasjoner utføres før svikt i en komponent skader andre komponenter. Det øker produksjonseffektiviteten ved å redusere uplanlagt nedetid og kundetilfredshet ved å forhindre tapte leveranser. Det reduserer også kostnadene ved å redusere behovet for raske forsendelser av råvarer eller ferdige varer for å kompensere for uventede produksjonsforstyrrelser. 

Utvalgt innhold om prediktivt vedlikehold


Tilbake til ordlisten