carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Prediktivt vedlikehold

Hva er prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold finner og løser problemer ved produksjonsutstyr før de får utstyret til å feile. Det krever man kan fange og analysere historiske data ikke bare om avbrudd, men også om forholdene (som for mye varme eller vibrasjon) som foregikk før dem. Prediktivt vedlikehold krever administrasjon, integrasjon og kvalitetssikring av store datamengder fra flere kilder.  

Hva er forretningsfordelene med prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold reduserer kostnadene ved at reparasjoner utføres før svikt i en komponent skader andre komponenter. Det øker produksjonseffektiviteten ved å redusere uplanlagt nedetid og kundetilfredshet ved å forhindre tapte leveranser. Det reduserer også kostnadene ved å redusere behovet for raske forsendelser av råvarer eller ferdige varer for å kompensere for uventede produksjonsforstyrrelser. 

Tilbake til

Ordliste