carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Forgjengelige data

Hva er forgjengelige data?

Forgjengelige data refererer til informasjon som har kortvarig forretningsverdi, forringes betydelig over tid og må følges opp hvis noen fordeler skal oppnås ved den. Disse dataene blir ofte generert i et internett av ting (IoT) edge computingmiljø.

Hva er forretningsfordelene med å mestre forgjengelige data?

Selv om dataforgjengelighet kan gjøre det vanskelig å forutse og svare på plutselige endringer i forretningstrender, har mestring av forgjengelige data bestemte fordeler. Noen av fordelene er:

  • Innsikt på farten. Forgjengelige data kan gi innsikt i sanntid—spesielt IoT/edgeskapte data som industriell telemetriinformasjon, videoovervåkingsfeeder og transaksjondato i detaljhandelen.
  • Rask handling. Data hentet fra edge computing-enheter reduserer tid til handling og akselererer responstid.
  • Engangsbruk. Siden forgjengelige data bare er nyttige i en begrenset periode—ofte bare timer—trenger de ikke å oppbevares på lang sikt i et datasenter; i stedet kan den kastes etter bruk, noe som sparer datalagringsplass og kostnader.

Tilbake til

Ordliste