carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Skadeforsikringsautomatisering

Hva er skadeforsikringsautomatisering?

Skadeforsikringsautomatisering bruker først og fremst robotprosessautomatisering (RPA eller bots) innen områdene garanti, policybehandling og skademeldinger. Manuelle prosesser utført av mennesker øker behandlingstiden og antall feil, og fører til økte overheadkostnader for grunnleggende forretningsprosesser. Som et resultat blir skadeforsikringsautomatisering et område med økende fokus for mange forsikringsselskaper. Pilotering og utrulling av roboter øker ettersom eiendoms- og skadeforsikringsselskaper ser etter måter å optimalisere driften på. Skadeforsikringsautomatisering er mer enn en perifer trend og forventes å bli normen de neste årene. Faktisk anslår Digital Insurer at roboter snart vil håndtere 80% av all underwriting.

Hva er forretningsfordelene med skadeforsikringsautomatisering?

Skadeforsikringsautomatisering gir mange forretningsfordeler, inkludert:

  1. Kostnadsreduksjon: Ved å erstatte feilutsatte manuelle prosesser med skadeforsikringsautomatisering, kan forsikringsselskapene redusere antall ansatte som trengs for å jobbe med rutineaktiviteter. Å bruke automatisering gjennom roboter og kunstig intelligens (AI)—spesielt innen fornyelsesprosessen, erstatning, fakturering og finansoperasjoner—kan eliminere manuelt papirarbeid.
  2. Forbedret effektivitet: I motsetning til mennesker kan roboter jobbe 24 timer om dagen, syv dager i uken, og de trenger aldri fri. Ved å jobbe raskere og mer effektivt kan skadeforsikringsautomatisering redusere lange lukkede sykluser mellom meglere, agenter og forsikringstakere, samt hjelpe forsikringsselskaper med å øke produktivitetsnivået.
  3. Bedre ressursbruk: Skadeforsikringsautomatisering handler ikke bare om kostnadsreduksjon. Ansatte som ville ha jobbet med rutineaktiviteter, kan omskoleres eller tildeles til andre stillinger som gir verdi til virksomheten, for eksempel å hjelpe kunder eller gi støtte til felttjenester. En ny applikasjon for skadeforsikringsautomatisering bruker bots til å håndtere førstelinjeinteraksjoner, og frigjør agenter og meglere til å fokusere på mer strategisk arbeid.
  4. Økt skalerbarhet: Bruk av roboter gjør det enkelt for forsikringsselskaper å raskt svare på endrede markedsforhold. Å legge til data- og prosessorkraft for å imøtekomme rask virksomhetsvekst er mye enklere med skadeforsikringsautomatisering sammenlignet med å prøve å rekruttere, ansette og utdanne ansatte.

Tilbake til

Ordliste