carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Driftsstrategi

Hva er driftsstrategi?

Driftsstrategi er utvikling av en plan for å gjennomføre selskapets forretnings- og kundeopplevelsesstrategi. En veldefinert driftsstrategi justerer og optimaliserer prosesser og ressurser for å oppnå ønsket forretningsresultat. 

Hva er forretningsfordelene med driftsstrategi?

Bedrifter med en veldefinert og dokumentert driftsstrategi er bedre rustet til å jobbe mer effektivt, justere sine interne ressurser for å skape lean og kostnadseffektive prosesser, og til slutt implementere en vellykket forretningsstrategi. Uten en driftsstrategi sliter selskaper med å oppnå sine forretningsmål og levere de opplevelsene kundene forventer.

Utvalgt innhold om driftsstrategi

Tilbake til

Ordliste