carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Driftsinformasjon

Hva er driftsinformasjon?

Driftsinformajon er en type forretningsanalyse som gjør det mulig for organisasjoner å generere en ytelses- og tilbakemeldingssløyfe, som gir beslutningstakere sanntidsinnsikt og innsikt om funnene til forretningsdriften. Denne innsikten gjør det mulig for beslutningstakere å reagere på resultatene og umiddelbart se resultatene av disse handlingene. Ved å overvåke forretningsprosesser hjelper driftsinformasjon bedrifter med å identifisere ineffektivitet eller trusler og ta tilpassende beslutninger for å optimalisere forretningsprosesser med digital intelligens.

Hva er forretningsfordelene med driftsinformasjon?

Vi har slått fast at driftsinformasjon gir sanntidsinnsikt for å bidra til mer effektive, datadrevne forretningsbeslutninger. La oss se på noen spesifikke eksempler på fordeler ved driftsinformasjon i forskjellige forretningsområder:

  1. Menneskelige ressurser: Gjennom å identifisere sammenhengen mellom hendelser og dataovervåking i sanntid, hjelper driftsinformasjon HR-team med å finne de riktige kandidatene med de riktige ferdighetene for jobben på en mer nøyaktig måte. Det identifiserer også ansattes følelser og sjansene for at en viktig ansatt velger å si opp. 
  2. Regnskap og økonomi: Driftsinformasjon hjelper regnskapsteamene med å utføre "smart spend"-strategier for å optimalisere anskaffelsesprosesser så vel som reiseplaner og policyer for bedrifter. 
  3. Salg og markedsføring: Med bransjespesifikke dashbordfunksjoner og evnen til å analysere trender, kan driftsinformasjon informere salgs- og markedsføringsteam om hvilke kanaler med størst innvirkning. 
  4. Agnostiker i bransjen: Driftsinformasjon kan bruke sine flerdimensjonale analyseevner på tvers av bransjer for å informere bedrifter om logistiske beslutninger, for eksempel om de skal kjøpe eller leie en bygning og om de skal utføre en tjeneste internt eller med en partner. 
  5. Avdekke foreldelse: Driftsinformasjon kan også identifisere programvarekontrakter som ikke brukes, identifisere funksjoner i nytt utstyr som ikke er nødvendige, og eliminere dupliserte lisenser, noe som sparer kostnader samt virtuell og fysisk plass.

Fra overvåking av forretningsaktiviteter til metadata og rotårsaksanalyse, gir driftsinformasjon bedrifter nøkkelinnblikk i bedriftens indre, noe som gjøre raskere, tryggere beslutningstaking og maksimal innvirkning mulig. Lær mer om driftsinformasjon i vårt utvalgte innhold nedenfor.

Tilbake til

Ordliste