Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Løsninger for olje- og gassarbeidere

Hva er arbeidsstyrkeløsninger innen olje- og gass?

Arbeidsstyrkeløsninger innen olje- og gass er systemer og prosesser som hjelper organisasjoner med å administrere menneskelige ressurser. I olje- og gassindustrien står arbeidstakere ofte overfor farlige forhold i kritiske områder. Dette gjør fokuset på en effektiv, optimalisert og informert arbeidsstyrke avgjørende. Mange energiselskaper som ønsker å modernisere sine eldre løsninger gjør det ved å bruke digitale plattformer som mobile løsninger, samarbeidsprogramvare, forretningsanalyse og skyløsninger.

Hva er forretningsfordelene med arbeidsstyrkeløsninger innen olje- og gass?

Ettersom olje- og gasselskaper søker nye måter å gjøre mer med mindre, blir det å håndtere arbeidsstyrken en topp-prioritet. De siste arbeidsstyrkeløsningene innen olje og gass bidrar til å gjøre dette lettere ved å tilby sanntidsinnsikt på arbeidskraft, utstyr og ressurser og pågående arbeide. Disse verktøyene bruker ofte digital teknologi, og kan hjelpe ledere med å ta bedre driftsbeslutninger når de overvåker arbeidskraftskostnadene, forbedrer ressursutnyttelsen og øker produktiviteten. Andre arbeidsstyrkeløsninger er tilgjengelige for å hjelpe med arbeidskraftsamarbeid, administrere planlegging av mannskap, optimalisere arbeidsflyter, generere nødvarsler og for å sende mannskap for å reparere feltaktiva og fikse avbrudd.

Utvalgt innhold om arbeidsstyrkeløsninger innen olje og gass


Tilbake til ordlisten