carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Løsninger for olje- og gassarbeidere

Hva er arbeidsstyrkeløsninger innen olje- og gass?

Arbeidsstyrkeløsninger innen olje- og gass er systemer og prosesser som hjelper organisasjoner med å administrere menneskelige ressurser. I olje- og gassindustrien står arbeidstakere ofte overfor farlige forhold i kritiske områder. Dette gjør fokuset på en effektiv, optimalisert og informert arbeidsstyrke avgjørende. Mange energiselskaper som ønsker å modernisere sine eldre løsninger gjør det ved å bruke digitale plattformer som mobile løsninger, samarbeidsprogramvare, forretningsanalyse og skyløsninger.

Hva er forretningsfordelene med arbeidsstyrkeløsninger innen olje- og gass?

Ettersom olje- og gasselskaper søker nye måter å gjøre mer med mindre, blir det å håndtere arbeidsstyrken en topp-prioritet. De siste arbeidsstyrkeløsningene innen olje og gass bidrar til å gjøre dette lettere ved å tilby sanntidsinnsikt på arbeidskraft, utstyr og ressurser og pågående arbeide. Disse verktøyene bruker ofte digital teknologi, og kan hjelpe ledere med å ta bedre driftsbeslutninger når de overvåker arbeidskraftskostnadene, forbedrer ressursutnyttelsen og øker produktiviteten. Andre arbeidsstyrkeløsninger er tilgjengelige for å hjelpe med arbeidskraftsamarbeid, administrere planlegging av mannskap, optimalisere arbeidsflyter, generere nødvarsler og for å sende mannskap for å reparere feltaktiva og fikse avbrudd.

Tilbake til

Ordliste