carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gassovervåkning

Hva er olje- og gassovervåking?

Olje- og gasslokasjoner bruker mye dyrt utstyr som fjerndriftes, inkludert undersjøiske lokasjoner og rørledninger som strekker seg hundrevis av kilometer over ulendt terreng på avsidesliggende steder og dype hav. Olje- og gassovervåking lar eiere og operatører overvåke disse ressursene døgnet rundt, ofte inkludert automatiserte varsler for å advare om situasjoner som utvikler seg før de eskalerer.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassovervåking?

De nyeste olje- og gassovervåkingssystemene utnytter digitale teknologier som skyen, eksterne sensorer, droner og automatiserte varsler for å spare tid og penger. Ved å redusere reise- og tilsynskostnadene kan personalet være mer produktive.

Brukssaker og forretningsfordeler er mange. Ekstra sikkerhet er en stor fordel, ofte ved bruk av kameraer med nattesyn og bevegelsesdeteksjon for å hindre tyveri eller hærverk. På samme måte kan overvåkingssystemer varsle operatører når folk er på stedet og når som helst fortelle dem hva entreprenørene gjør. Sikkerhet er et annet hensyn. Fordi overvåkningssystemer kan kommunisere med målere på tanker, pumper og annet utstyr, kan potensielt farlige situasjoner automatisk oppdages og forhindres uten fare for menneskers helse.

Tilbake til

Ordliste