Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Olje- og gassovervåkning

Hva er olje- og gassovervåking?

Olje- og gasslokasjoner bruker mye dyrt utstyr som fjerndriftes, inkludert undersjøiske lokasjoner og rørledninger som strekker seg hundrevis av kilometer over ulendt terreng på avsidesliggende steder og dype hav. Olje- og gassovervåking lar eiere og operatører overvåke disse ressursene døgnet rundt, ofte inkludert automatiserte varsler for å advare om situasjoner som utvikler seg før de eskalerer.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassovervåking?

De nyeste olje- og gassovervåkingssystemene utnytter digitale teknologier som skyen, eksterne sensorer, droner og automatiserte varsler for å spare tid og penger. Ved å redusere reise- og tilsynskostnadene kan personalet være mer produktive.

Brukssaker og forretningsfordeler er mange. Ekstra sikkerhet er en stor fordel, ofte ved bruk av kameraer med nattesyn og bevegelsesdeteksjon for å hindre tyveri eller hærverk. På samme måte kan overvåkingssystemer varsle operatører når folk er på stedet og når som helst fortelle dem hva entreprenørene gjør. Sikkerhet er et annet hensyn. Fordi overvåkningssystemer kan kommunisere med målere på tanker, pumper og annet utstyr, kan potensielt farlige situasjoner automatisk oppdages og forhindres uten fare for menneskers helse.

Utvalgt innhold om olje- og gassovervåking


Tilbake til ordlisten