carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Leveransekjeden innen olje og gass

Hva er olje- og gassforsyningskjeden?

Olje- og gassindustrien opererer gjennom en global forsyningskjede som inkluderer innenriks og internasjonal transport, handel, frakt, bestilling, og synlighet og kontroll av varelager. Andre elementer i forsyningskjeden inkluderer materialhåndtering, import/eksportanlegg og distribusjon av raffinerte energiprodukter fra opprinnelsessteder til markedet. 

Vanligvis er forsyningskjeden delt inn i tre segmenter. Oppstrømssegmentet finner og produserer råolje og naturgass. Midtstrømssegmentet håndterer prosessering, lagring og transport av energivarer. Og nedstrømssegmentet omfatter oljeraffinerier, detaljhandel og distribusjon av naturgass.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassforsyningskjeden?

Gitt de mange trinnene som er involvert i energiprosessering, transport og logistikk, er forsyningskjeden for olje og gass forståelig nok kompleks. Likevel, med global konkurranse på vei opp, finner fagpersoner i bransjen at forbedring av forsyningskjeden er både nødvendig og kostnadseffektiv.

Utnyttelse av skyen, tingenes internett (IoT), teamsamarbeid og digital teknologi-blokkjede, blant annet, forbedrede verdikjeder kan redusere kostnadene og forbedre driften i alle strømmer av olje- og gassproduksjon. For eksempel kan digitale systemer bidra til å redusere risiko, optimalisere lagerbeholdningsstrategi, overvåke logistikken for transport, forbedre kundeopplevelsen og bidra til å sikre at de beste anskaffelsesstrategiene er på plass.

Tilbake til

Ordliste