Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Tjenester for olje- og gassvirksomhet

Hva er olje- og gasstjenester?

Olje- og gasstjenester refererer til produkter og prosesser som støtter olje- og gassindustrien, inkludert leting av energi, transport av petroleum og gass til raffinerier, og prosessering og levering av energiressurser til markedet. Ofte brukes begrepet for å beskrive tilbud fra selskaper som tilbyr støttetjenester til bransjen, inkludert IT-løsninger. Olje- og gasstjenester blir ofte implementert med hjelp fra erfarne tredjeparts forretnings- og teknologikonsulenter, og kan hjelpe produsenter å spare penger, drive mer effektivt og til og med planlegge og implementere nye forretningsmodeller.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gasstjenester?

Olje- og gasselskaper som har lært å overleve i lavprismarkeder, leter etter måter å skape en langsiktig bærekraftig fordel. Mange søker hjelp fra olje- og gassleverandører for å gjøre trinnvise forbedringer i tekniske eller operasjonelle muligheter. Tilnærminger basert på bedre bruk av store datamengder og digitale teknologier blir i økende grad brukt til prediktivt vedlikehold, automatisert rørledningsinspeksjon og dyp analyse av brønner, blant mange andre bruksområder. Forretningsfordelene inkluderer å hjelpe selskaper med å etablere en integrert driftsstrategi, transformere raskere uten massive organisatoriske omveltninger, og håndtere komplekse fusjoner og oppkjøp mer effektivt.

Utvalgt innhold om olje-og gasstjenester


Tilbake til ordlisten