Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Olje- og gassovervåking

Hva er olje- og gassmonitorering?

Fordi energiutvinning og prosessering skjer over hele verden, er olje- og gasselskaper avhengige av overvåkingssystemer for å samle inn og overføre operasjonelle data til produksjonssteder. Vanligvis brukes disse dataene til å overvåke og kontrollere infrastrukturelle fasiliteter som brønner, kompressorstasjoner og rørledninger for materialtretthet og belastning. 

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassmonitorering?

Å opprettholde produksjonen og kontroll av ressurser langt borte er en nødvendig, men kostbar innsats for energiselskaper. Slike kostnader kan reduseres gjennom automatisert olje- og gassmonitorering og tingenes internett (IoT). De nyeste systemene basert på digitale teknologier som skyen, eksterne sensorer og kunstig intelligens (AI) reduserte distribusjonskostnader, fullstendig kontroll over produksjonsdriften, øker overholdelse av miljøbestemmelser, forbedrer sikkerheten til arbeidstakere og reduserer arbeidskostnader. Kort sagt, olje- og gassmonitorering gjør at færre mennesker kan gjøre mer.

Utvalgt innhold om olje- og gassmonitorering


Tilbake til ordlisten