carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gassmonitorering

Hva er olje- og gassmonitorering?

Fordi energiutvinning og prosessering skjer over hele verden, er olje- og gasselskaper avhengige av overvåkingssystemer for å samle inn og overføre operasjonelle data til produksjonssteder. Vanligvis brukes disse dataene til å overvåke og kontrollere infrastrukturelle fasiliteter som brønner, kompressorstasjoner og rørledninger for materialtretthet og belastning. 

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassmonitorering?

Å opprettholde produksjonen og kontroll av ressurser langt borte er en nødvendig, men kostbar innsats for energiselskaper. Slike kostnader kan reduseres gjennom automatisert olje- og gassmonitorering og tingenes internett (IoT). De nyeste systemene basert på digitale teknologier som skyen, eksterne sensorer og kunstig intelligens (AI) reduserte distribusjonskostnader, fullstendig kontroll over produksjonsdriften, øker overholdelse av miljøbestemmelser, forbedrer sikkerheten til arbeidstakere og reduserer arbeidskostnader. Kort sagt, olje- og gassmonitorering gjør at færre mennesker kan gjøre mer.

Tilbake til

Ordliste