carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gass-IoT

Hva er olje og gass IoT?

Olje- og gassindustrien er en tidlig adopterer av tingenes internett (IoT)-teknologi, og med god grunn. Energileverandører utnytter mange av de samme IoT-komponentene som brukes i andre bransjer, inkludert eksterne sensorer, maskinlæring og skyen. Når den er koblet sammen og kombinert med forretningsprosesser som varsler, gjør IoT i olje- og gass-systemer operatører i stand til å overvåke systemer og reagere trygt og i sanntid på produksjonsproblemer når de oppstår.

Hva er forretningsfordelene med IoT innen olje og gass?

IoT gir flere forretningsfordeler for olje- og gasselskaper. La oss ta en titt på fordelene ved å bruke IoT i olje og gass:

  1. Rørledningsovervåking: IoT i olje og gass muliggjør overvåking i sanntid, noe som resulterer i redusert behov for å kontrollere rørledninger og økt produksjon i raffinerier. Eksterne systemer kan konfigureres til å sende varsler til smarttelefoner eller andre mobile enheter når vedlikehold av utstyr kan være nødvendig eller rørtrykk faller utenfor normen. I oppstrøm-situasjoner der en enkelt pumpesvikt kan koste $100,000 per dag i nedetid, er slike investeringer enkle å rettferdiggjøre. På samme måte kan nedstrømsleverandører bruke IoT til å spore flåter med skip og lastebiler i sanntid, og finne hvert kjøretøys nøyaktige plassering. 
  2. Risikoreduksjon: Bruk av IoT i olje- og gasssystemer hjelper til med å redusere risikoen ved å la komplekse og krevende boreoperasjoner overvåkes og styres effektivt. Dette reduserer ikke bare feil og risikoen for utstyr eller ressurser, men reduserer også forekomsten av menneskelig skade og død.
  3. Miljøpåvirkning: Å bruke IoT for å beskytte miljøet er enda en viktig bruk, siden alle energileverandører fokuserer mer på miljøhensyn og sosiale spørsmål. IoT i olje og gass bidrar til å redusere boreoperasjonenes karbonavtrykk. Å utnytte IoT for å spore avfall og farlige utslipp for å ta raskere forretningsbeslutninger er et eksempel.

Tilbake til

Ordliste