Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Olje- og gassinfrastruktur

Hva er olje- og gassinfrastruktur?

Olje- og gassinfrastruktur refererer til bygningsanlegg, installasjoner og utstyr som kreves av energiselskaper for å drive virksomheten. Oppstrøms olje- og gassprodusenter trenger infrastruktur for å utforske og utvinne energiressurser. Midtstrømsprodusenter har infrastruktur for å foredle og prosessere drivstoff. Og nedstrømsprodusenter bruker infrastruktur for å levere og selge olje og gass til detaljhandelsorganisasjoner.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassinfrastruktur?

Etterhvert som olje- og gasselskaper moderniserer driften, henvender mange seg til digitale teknologier og tjenester for å optimalisere prosesser samtidig som eksisterende infrastruktur opprettholdes—fra ledningsinspeksjoner til raffinerioptimalisering. Fordi energiselskaper bruker komplekse eiendeler i felt og anlegg som krever kontinuerlig vedlikehold, er kapitalforvaltningsløsninger nøkkelen til riktig vedlikehold av infrastruktur. Det samme gjelder systemer som planlegger menneskelige og materielle ressurser for reparasjoner, administrerer inventar og tilbyr ansatte i felt mobile løsninger for å få tilgang til data og sende rapporter.

Virksomheten hviler i økende grad på beredskapen til et selskaps IT-infrastruktur for å tilpasse seg endrede forretningsforhold. Aldrende, svak eller ineffektiv IT-infrastruktur utgjør en like stor trussel som enhver forstyrrende markedskraft.

Utvalgt innhold om olje- og gassinfrastruktur


Tilbake til ordlisten