carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gass-engineering

Hva er olje- og gassteknologi?

Olje- og gassteknologi refererer til design, implementering og drift av tekniske prosesser med fokus på leting og produksjon av råolje og naturgass. Når olje og gass er oppdaget, blir olje- og gassingeniører involvert i prosessen med å utvinne disse ressursene fra reservoarene, og ofte samarbeider de med spesialister som geoforskere for å forstå den underliggende bergformasjonen, bestemme de beste boremetodene og for å overvåke den daglige driften.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassteknologi?

Olje- og gassteknologi hjelper energiselskaper med å finne og utvinne olje- og gassressurser mer effektivt, sikkert og bærekraftig. Olje- og gassingeniører evaluerer energireservoarer for å forutsi lønnsomhet og undersøke potensielle boresteder for å planlegge effektive og sikre boremetoder som er nødvendige for å gjenvinne energiformer.

Ingeniører stoler i økende grad på avansert digital teknologi for å jobbe mer effektivt. Reservoaringeniører bruker for eksempel avansert analyse og big data for å bestemme den optimale feltutviklingsplanen og boreaktivitetene, og derved sikre sikkerhet og effektivitet. Fullføringsingeniører utnytter kunstig intelligens (AI) for å trekke ut mest mulig olje- eller gass fra bakken. Og produksjonsingeniører sørger for produktivitet i brønner og oljefelt. Med digitale løsninger kan de fjernovervåke produksjonen fra hele verden ved hjelp av avanserte sensorer og tingenes internett (IoT).

Tilbake til

Ordliste