Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Olje- og gass engineering

Hva er olje- og gassteknologi?

Olje- og gassteknologi refererer til design, implementering og drift av tekniske prosesser med fokus på leting og produksjon av råolje og naturgass. Når olje og gass er oppdaget, blir olje- og gassingeniører involvert i prosessen med å utvinne disse ressursene fra reservoarene, og ofte samarbeider de med spesialister som geoforskere for å forstå den underliggende bergformasjonen, bestemme de beste boremetodene og for å overvåke den daglige driften.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassteknologi?

Olje- og gassteknologi hjelper energiselskaper med å finne og utvinne olje- og gassressurser mer effektivt, sikkert og bærekraftig. Olje- og gassingeniører evaluerer energireservoarer for å forutsi lønnsomhet og undersøke potensielle boresteder for å planlegge effektive og sikre boremetoder som er nødvendige for å gjenvinne energiformer.

Ingeniører stoler i økende grad på avansert digital teknologi for å jobbe mer effektivt. Reservoaringeniører bruker for eksempel avansert analyse og big data for å bestemme den optimale feltutviklingsplanen og boreaktivitetene, og derved sikre sikkerhet og effektivitet. Fullføringsingeniører utnytter kunstig intelligens (AI) for å trekke ut mest mulig olje- eller gass fra bakken. Og produksjonsingeniører sørger for produktivitet i brønner og oljefelt. Med digitale løsninger kan de fjernovervåke produksjonen fra hele verden ved hjelp av avanserte sensorer og tingenes internett (IoT).

Utvalgt innhold om olje- og gassteknologi


Tilbake til ordlisten