Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Digital transformasjon for olje- og gassindustrien

Hva er digital transformasjon innen olje og gass?

En ny bølge av teknologiske endringer transformerer olje- og gassindustrien. Ved å bruke mange av de samme digitale teknologiene som i økende grad brukes i andre bransjer, inkludert eksterne sensorer som driver tingenes internet (IoT), kunstig intelligens (AI), virtuell virkelighet og big data-analyse, er effekten av digital transformasjon på olje og gass stor. Gjennom digital transformasjon tilstreber selskaper å redusere kostnadene, utdype kundeforhold, øke effektiviteten og skape nye forretningsmodeller i konkurranseutsatte globale markeder.

Hva er forretningsfordelene med digital transformasjon innen olje og gass?

Det finnes betydelige muligheter for energiselskaper i alle bransjesektorer for å utnytte digital transformasjon. For eksempel kan aktører i oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsindustrien optimalisere bruken av kritisk utstyr. Ved bruk av eksterne sensorer koblet til skyen, analyse og IoT, kan vedlikehold av utstyr overvåkes og spores fra brønnriggen og ned til bensinpumpene på salgsnivå. For ledere som er fokusert på forretningsstrategi, kan forretningsanalyser knyttet til big data og kunstig intelligens (AI) brukes til å bedre forstå hvilke funksjoner og produkter som gir best kundeverdi.

Andre bruksområder for digital transformasjon inkluderer forbedring av kundeopplevelsen, ytelsesprognoser, bedre oljeutvinning, redusert tap av hydrokarboner gjennom tyveri og lekkasje, og bedre aktivasikkerhet.

Utvalgt innhold om digital transformasjon i olje- og gass-sektoren


Tilbake til ordlisten