carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gassrådgivning

Hva er olje- og gassrådgivning?

Olje- og gasskonsulenter hjelper energipersonell i oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsindustrien med å frigjøre hele verdien av energiproduksjonene sine trygt, sikkert og lønnsomt. Olje- og gasskonsulenter kan vanligvis hjelpe organisasjoner med å maksimere verdien av reserver, distribuere de nyeste digitale IT-løsningene og tilby nye prosesser til støtte for alternative energikilder ved hjelp av en kombinasjon av bransjeekspertise, beste praksis og testede løsninger.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassrådgivning?

Fordi olje- og gasselskaper opererer i et globalt miljø som er under konkurranse-, økonomisk og regulatorisk press, søker mange utenforstående hjelp fra bransjekonsulenter for å operere mer effektivt eller for å legge til rette for ny vekst. Oppstrømsprodusenter som er involvert i leting og produksjon, kan søke støtte til å etablere en digital operasjonsstrategi eller å implementere digitale oljefeltprogrammer. Midtstrømsprodusenter som sliter med aldrende infrastrukturer kan bruke bedriftskonsulenter for å forbedre kostnadseffektivitet og risikokontroll i områder som rørledningsintegritet og lekkasjedeteksjon. I mellomtiden bruker mange nedstrømsprodusenter olje- og gasskonsulenter for å identifisere flaskehalser i detaljhandelen og for å forbedre kundeopplevelsen.

Tilbake til

Ordliste