carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gassautomatisering

Hva er olje- og gassautomatisering?

Olje- og gassautomatisering, også kjent som oljefeltautomatisering, refererer i olje- og gassindustrien til et økende antall prosesser, hvor mange involverer digital teknologi, som kan hjelpe energiprodusenter til å bedre konkurrere i globale markeder. Mens noen områder innen industrien er mer modne for automatisering enn andre, inkluderer toppkandidater innen olje- og gassautomatisering boring, produksjonsoperasjoner og prosesskontroll, logistikk og forsyningskjede, sikkerhet og detaljhandel.

Hvordan fungerer olje- og gassautomatisering?

Olje- og gassautomatisering bruker ofte sensorer basert på tingenes internett (IoT) og prediktive og selvlærende systemer for å øke produktiviteten, og ekspertsystemer/bruk av kunstig intelligens (AI) for å fylle hull forårsaket av en mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassautomatisering?

Olje- og gassautomatisering lover produsenter en rekke forretningsfordeler, inkludert:

  1. Reduserte kostnader: AI og digital teknologi gjør det mulig å redusere kostnadene ved både å erstatte noe menneskelig arbeidskraft og øke sikkerheten og nøyaktigheten til eksisterende menneskedrevne oppgaver. Automatisering av manuelle deler av boreprosessen, som rørhåndtering, kan redusere sikkerhetsrisikoen. Olje- og gassautomatisering reduserer tidsbruken, gjør det mulig med mer skalerbare prosesser og reduserer personskader og dødsfall på arbeidsplassen.
  2. En mer tilkoblet virksomhet: Oppstrømsprodusenter som arbeider i avsidesliggende områder drar nytte av automatisering ved å bruke droner og nedsenkbare produkter for å overvåke inspeksjonsprosesser. Målinger av olje og gasstrykk og strømmer kan forbedres gjennom automatisering og kan være til nytte for oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsprodusenter. Sammenkoblede, automatiserte systemer gjør det mulig med enkel distribusjon av data og større effektivitet over hele virksomheten.
  3. Forbedret effektivitet og produksjon: Modernisering og automatisering av interne IT-prosesser hjelper alle energiselskaper med å forenkle produksjonen og øke avkastning, redusere karbonavtrykk og øke potensielle inntekter.

For å lære mer om olje- og gassautomatisering, se nedenfor.

Tilbake til

Ordliste