carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Olje- og gassanalyse

Hva er olje- og gassanalyse?

Olje- og gassanalyse (også kjent som "oljefeltanalyse") utnytter mange av de samme statistiske metodene som brukes i andre bransjer for å finne mønstre blant hundrevis av variabler i konstant flyt. Den bruker store mengder feltdata og ofte maskinlæringsalgoritmer for å muliggjøre prediktiv analyse og big data-innsikt som operatører og ledere bruker for å maksimere utbyttet, akselerere innovasjon og redusere risiko.

Hva er forretningsfordelene med olje- og gassanalyse?

Fremskritt innen prosessautomatisering, fjerninstrumentering og tingenes internett (IoT) har banet vei for transformasjon i olje- og gassindustrien, i likhet med endringer i detaljhandel, produksjon og finansielle tjenester. Med eiendeler og mennesker overalt kan energiprodusenter utnytte eksterne sensorer og prediktiv analyse for å overvåke driften i sanntid og optimalisere feltvedlikehold. 

For oppstrømsprodusenter som jobber offshore, kan selskaper bruke avanserte analyser og nedsenkbare plattformer for å optimalisere produksjonsinnstillinger og øke produksjonen. I mellomtiden kan mellomstrøm- og nedstrømsorganisasjoner bruke operasjonelle data og analyser for å optimalisere produksjon og reserveutvinningsarbeid, samt fremme samarbeid på tvers av organisasjonen.

Tilbake til

Ordliste