Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Naturlig språkbehandling

Hva er naturlig språkbehandling?

Naturlig språkbehandling er feltet informatikk som fokuserer på interaksjoner mellom mennesker ved hjelp av talespråk og datamaskiner. Datastyrt talegjenkjenning og analyse behandler store mengder naturlige språkdata og trekker konklusjoner om individuelle kunder eller grupper av kunder. NLP hjelper organisasjoner å se for seg og lage transformative stemmebaserte løsninger for kundeservice, digital handel, kontaktsentre og mer.

Hva er forretningsfordelene med naturlig språkbehandling?

Naturlige språkbehandlingsalgoritmer hjelper bedrifter med å raskere engasjere seg med potensielle kunder, tilby overlegen kundeservice og salgsstøtte, og forsterke den digitale merkevaren på sosiale medier, nettsteder, mobile enheter og et voksende utvalg av smarte enheter. Det hjelper også med å lette salg på tvers av digitale kanaler med tilpassede, 24x7 menneskelignende "bots", senke kundeservicekostnader og forbedre kundetilfredshet og lojalitet. Naturlig språkbehandling øker medarbeidernes produktivitet og tilfredshet ved å automatisere høyfrekvente og rutinemessige interaksjoner med servicedesk.

Utvalgt innhold om naturlig språkbehandling


Tilbake til ordlisten