carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Naturlig språkbehandling

Hva er naturlig språkbehandling?

Naturlig språkbehandling er feltet informatikk som fokuserer på interaksjoner mellom mennesker ved hjelp av talespråk og datamaskiner. Datastyrt talegjenkjenning og analyse behandler store mengder naturlige språkdata og trekker konklusjoner om individuelle kunder eller grupper av kunder. NLP hjelper organisasjoner å se for seg og lage transformative stemmebaserte løsninger for kundeservice, digital handel, kontaktsentre og mer.

Hva er forretningsfordelene med naturlig språkbehandling?

Naturlige språkbehandlingsalgoritmer hjelper bedrifter med å raskere engasjere seg med potensielle kunder, tilby overlegen kundeservice og salgsstøtte, og forsterke den digitale merkevaren på sosiale medier, nettsteder, mobile enheter og et voksende utvalg av smarte enheter. Det hjelper også med å lette salg på tvers av digitale kanaler med tilpassede, 24x7 menneskelignende "bots", senke kundeservicekostnader og forbedre kundetilfredshet og lojalitet. Naturlig språkbehandling øker medarbeidernes produktivitet og tilfredshet ved å automatisere høyfrekvente og rutinemessige interaksjoner med servicedesk.

Tilbake til

Ordliste