carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Manufacturing Execution System (MES)

Hva er et manufacturing execution system?

Et MES samler informasjon om og kontrollerer komplekst produksjonsutstyr og prosesser. Det kobler prosessstyringssystemene som direkte styrer produksjonsutstyr (og som fanger opp data som lagernivå og nedetid) med forretningssystemer, som enterprise resource planning (ERP), som sporer data som bestillinger, kundeinteraksjoner og priser. 

Hva er forretningsfordelene med et manufacturing execution system? 

Sanntidsinnsikten fra et MES gjør det mulig for organisasjoner å maksimere effektiviteten til produksjonsutstyr og prosesser. Dette bidrar til å redusere varelagre, pågående arbeid og produksjonssyklustid samt til å øke kvaliteten. Det reduserer også arbeidskraftskostnader og manuell dataregistrering, øker kundetilfredsheten, øker hastigheten på nye produkter til markedet, og reduserer kostnadene og innsatsen for å overholde regulatorisk regelverk.

Tilbake til

Ordliste