Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

IT/OT-konvergens

Hva er IT/OT-konvergens?

IT/OT (informasjonsteknologi/operativ teknologi) konvergens er integrering av data fra systemer som håndterer informasjon om produksjon (for eksempel produksjonsplaner og råvareforsendelser) med data fra systemer som direkte overvåker og kontrollerer produksjon (for eksempel registreringer av temperatur og trykk i et oljeraffineri).

Hva er forretningsfordelene med IT/OT-konvergens?

IT/OT-konvergens muliggjør sanntids beslutningstaking, reduksjon i ikke-planlagt nedetid og den mest effektive bruken av utstyr og personale som svar på endringer og problemer. Justering av IT- og OT-systemer kan også eliminere unødvendig maskinvare og programvare, noe som reduserer kapital- og driftskostnader.

IT/OT-konvergens fremhevet innhold


Tilbake til ordlisten