carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

IT/OT-konvergens

Hva er IT/OT-konvergens?

IT/OT (informasjonsteknologi/operativ teknologi) konvergens er integrering av data fra systemer som håndterer informasjon om produksjon (for eksempel produksjonsplaner og råvareforsendelser) med data fra systemer som direkte overvåker og kontrollerer produksjon (for eksempel registreringer av temperatur og trykk i et oljeraffineri).

Hva er forretningsfordelene med IT/OT-konvergens?

IT/OT-konvergens muliggjør sanntids beslutningstaking, reduksjon i ikke-planlagt nedetid og den mest effektive bruken av utstyr og personale som svar på endringer og problemer. Justering av IT- og OT-systemer kan også eliminere unødvendig maskinvare og programvare, noe som reduserer kapital- og driftskostnader.

Tilbake til

Ordliste