Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Internet of Things-strategi

Hva er en tingenes internett-strategi?

En tingenes internett (IoT)-strategi beskriver hvordan du får verdi fra data generert av tilkoblede sensorer og smarte enheter—fra revurdering av forretningsmodeller til integrering av nettverksprotokoller og dataformater. Den definerer business caset og etablerer nødvendig budsjett og personale.

Hva er forretningsfordelene med en IoT-plattform?

En IoT-strategi hjelper en bedrift å realisere fordelene med IoT raskere og mer effektivt enn konkurrenter. Det hjelper dem med å identifisere og velge hvor IoT kan bidra til å implementere riktig teknologi. Og ved å tilby et helhetlig syn på virksomheten, kan det gi fordeler fra reduserte produksjonskostnader til mer innovative produkter og nye forretningsmodeller. 

Utvalgt innhold om tingens internett-strategi


Tilbake til ordlisten