carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Internet of Things-strategi

Hva er en tingenes internett-strategi?

En tingenes internett (IoT)-strategi beskriver hvordan du får verdi fra data generert av tilkoblede sensorer og smarte enheter—fra revurdering av forretningsmodeller til integrering av nettverksprotokoller og dataformater. Den definerer business caset og etablerer nødvendig budsjett og personale.

Hva er forretningsfordelene med en IoT-plattform?

En IoT-strategi hjelper en bedrift å realisere fordelene med IoT raskere og mer effektivt enn konkurrenter. Det hjelper dem med å identifisere og velge hvor IoT kan bidra til å implementere riktig teknologi. Og ved å tilby et helhetlig syn på virksomheten, kan det gi fordeler fra reduserte produksjonskostnader til mer innovative produkter og nye forretningsmodeller. 

Tilbake til

Ordliste