Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Internet of Things-plattform

Hva er en tingenes internett-plattform?

En tingenes internett (IoT)-plattform er infrastrukturen og applikasjonene som trengs for å samle, lagre, analysere og levere intelligens fra data generert av enheter tilkoblede internettet. Denne enhetlige plattformen, ofte lagret i en offentlig sky, sentraliserer datainnsamlingen og muliggjør enkel utveksling av informasjon på tvers av applikasjoner.  

Hva er forretningsfordelene med en IoT-plattform?

En IoT-plattform reduserer tiden det tar før for IoT-løsninger får verdi ved å eliminere behovet for en bedrift å velge, implementere, integrere og støtte sin egen IoT-plattform. Ved å utnytte en velprøvd skybasert IoT-infrastruktur, kan organisasjoner fokusere på å lage applikasjoner og analyser som skaper nye markeder og varig konkurransefortrinn. 

Utvalgt innhold om tingens internett-plattform


Tilbake til ordlisten