carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Internet of Things-plattform

Hva er en tingenes internett-plattform?

En tingenes internett (IoT)-plattform er infrastrukturen og applikasjonene som trengs for å samle, lagre, analysere og levere intelligens fra data generert av enheter tilkoblede internettet. Denne enhetlige plattformen, ofte lagret i en offentlig sky, sentraliserer datainnsamlingen og muliggjør enkel utveksling av informasjon på tvers av applikasjoner.  

Hva er forretningsfordelene med en IoT-plattform?

En IoT-plattform reduserer tiden det tar før for IoT-løsninger får verdi ved å eliminere behovet for en bedrift å velge, implementere, integrere og støtte sin egen IoT-plattform. Ved å utnytte en velprøvd skybasert IoT-infrastruktur, kan organisasjoner fokusere på å lage applikasjoner og analyser som skaper nye markeder og varig konkurransefortrinn. 

Tilbake til

Ordliste