carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Tingenes internett (IoT)

Hva er IoT?

Tingenes internett (IoT) er et nettverk som kobler sensorer eller enheter til internett—så vel som til digitale teknologier som trådløse nettverk, datakraft, big data, analyse og kunstig intelligens (AI)—for å samle, kommunisere og dele intelligens uten menneskelig inngripen. 

Hva er forretningsfordelene med IoT?

Data fra IoT hjelper bedrifter med å analysere miljøforhold for å forutsi og forhindre utstyrssvikt, produksjonstid og logistikkflaskehalser. Det hjelper dem også for første gang å forstå hvordan brukerne bruker produktene sine og hvordan disse produktene fungerer. Intelligens fra produkter kan brukes til å utvikle forskjellige funksjoner og tjenester som programvareoppgraderinger. Bedrifter bruker også dataverdikjeder for å skape nye forretningsmodeller for å transformere tradisjonelle produkter til produktsentriske økosystemer for å drive ny vekst.

Tilbake til

Ordliste