carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Integrert Workplace Management System

Hva er et integrert arbeidsplass-styringssystem?

Et integrert arbeidsplass-styringssystem er et nettverkssystem som hjelper en organisasjon med å overvåke, administrere og utnytte eiendom, infrastruktur og fasiliteter best mulig. Det gir innsikt i og optimalisering av alt fra eiendom til kapitalprosjekter, fasiliteter, vedlikehold, bærekraft og energi. 

Hva er forretningsfordelene med integrerte arbeidsplass-styringssystemer?  

Integrerte styringssystemer på arbeidsplassen kan hjelpe bedrifter med å tilpasse eiendomskostnadene mer nøyaktig til behovene; strømlinjeforme opprettelse, gjennomføring og sporing av arbeidsordre; tettere administrasjon av kapitalprosjekter; og redusere kostnadene og tiden for å bevise overholdelse av tidsplaner, budsjetter og miljøkrav. Deres integrerte natur gjør at flere interessenter kan samarbeide for å få mest mulig utbytte av arbeidsplassen. 

Utvalgt innhold om integrert arbeidsplass-styringssystemer

Tilbake til

Ordliste