carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Forsikringstelematikk

Hva er forsikringstelematikk?

Forsikringstelematikk brukes oftest for å spore hvordan folk kjører. Det fungerer ved å samle, måle og overføre flere datapunkter. Vanligvis sporer en liten GPS-basert enhet inne i kjøretøyet hvor det befinner seg og overvåker en rekke parametere, for eksempel hastighet, avstand og plassering. Forsikringstelematikk kan også holde rede på hvordan en person kjører ved å overvåke bremsing og svinging. Ved å overvåke hvordan sjåførene oppfører seg bak rattet, kan forsikringsselskaper implementere bruksbaserte forsikringsprogrammer (UBI) på tvers av kundebasen. Bevæpnet med mer data og innsikt, har UBI-programmer potensialet til å opprettholde den tradisjonelle forretningsmodellen for bilforsikring.

Hva er forretningsfordelene med forsikringstelematikk?

Forsikringstelematikk har mange forretningsfordeler, inkludert:

  1. Nøyaktig prissetting: Med forsikringstelematikkdata kan forsikringsselskaper prissette premier og forsikringer mer nøyaktig, slik at de virkelig gjenspeiler risikoen ved å forsikre kundene. Nøyaktig prising er grunnlaget for lønnsom virksomhet og holder kostnadene stabile. Forsikringstelematikk kan bidra til å unngå de betydelige kostnadsvingningene som resulterer i kundeerosjon.
  2. Risikoreduksjon: Forsikringstelematikk gjør det lettere for leverandører å samle inn store mengder data, og å bygge mer sofistikerte risikomodeller for å redusere den samlede risikoeksponeringen. Hvis forsikringsselskapene tar høyere risiko, kan de være trygge på at premiene dekker eksponeringen.
  3. Bedre, raskere beslutningstaking: Ved å integrere forsikringstelematikkdata i kjernesystemer—policyadministrasjon, aktuararbeid og underwriting, fakturering og skadeerstatningskrav, samt nye handlingsorienterte forsikringsportaler—kan mer forutsigbare og raskere beslutninger tas, selv i sanntid.
  4. Økt effektivitet: Med forsikringstelematikk kan manuelt og tidskrevende arbeid strømlinjeformes eller elimineres ettersom prosesser automatiseres med nøyaktige geospatiale og kjøretøydata.
  5. Ny produktutvikling: Forbruksbaserte forsikringsprogrammer kan gi kunder rabatter ved å belønne dem for god kjøreadferd. Forsikringstelematikk støtter nye pay-as-you-drive-programmer (PAYD), som blir stadig mer populære blant kundene.

Tilbake til

Ordliste