Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Forsikringstelematikk

Hva er forsikringstelematikk?

Forsikringstelematikk brukes oftest for å spore hvordan folk kjører. Det fungerer ved å samle, måle og overføre flere datapunkter. Vanligvis sporer en liten GPS-basert enhet inne i kjøretøyet hvor det befinner seg og overvåker en rekke parametere, for eksempel hastighet, avstand og plassering. Forsikringstelematikk kan også holde rede på hvordan en person kjører ved å overvåke bremsing og svinging. Ved å overvåke hvordan sjåførene oppfører seg bak rattet, kan forsikringsselskaper implementere bruksbaserte forsikringsprogrammer (UBI) på tvers av kundebasen. Bevæpnet med mer data og innsikt, har UBI-programmer potensialet til å opprettholde den tradisjonelle forretningsmodellen for bilforsikring.

Hva er forretningsfordelene med forsikringstelematikk?

Forsikringstelematikk har mange forretningsfordeler, inkludert:

  1. Nøyaktig prissetting: Med forsikringstelematikkdata kan forsikringsselskaper prissette premier og forsikringer mer nøyaktig, slik at de virkelig gjenspeiler risikoen ved å forsikre kundene. Nøyaktig prising er grunnlaget for lønnsom virksomhet og holder kostnadene stabile. Forsikringstelematikk kan bidra til å unngå de betydelige kostnadsvingningene som resulterer i kundeerosjon.
  2. Risikoreduksjon: Forsikringstelematikk gjør det lettere for leverandører å samle inn store mengder data, og å bygge mer sofistikerte risikomodeller for å redusere den samlede risikoeksponeringen. Hvis forsikringsselskapene tar høyere risiko, kan de være trygge på at premiene dekker eksponeringen.
  3. Bedre, raskere beslutningstaking: Ved å integrere forsikringstelematikkdata i kjernesystemer—policyadministrasjon, aktuararbeid og underwriting, fakturering og skadeerstatningskrav, samt nye handlingsorienterte forsikringsportaler—kan mer forutsigbare og raskere beslutninger tas, selv i sanntid.
  4. Økt effektivitet: Med forsikringstelematikk kan manuelt og tidskrevende arbeid strømlinjeformes eller elimineres ettersom prosesser automatiseres med nøyaktige geospatiale og kjøretøydata.
  5. Ny produktutvikling: Forbruksbaserte forsikringsprogrammer kan gi kunder rabatter ved å belønne dem for god kjøreadferd. Forsikringstelematikk støtter nye pay-as-you-drive-programmer (PAYD), som blir stadig mer populære blant kundene.
Utvalgt innhold om forsikringstelematikk


Tilbake til ordlisten