Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Øyeblikkelig betalingssvindel

Hva er øyeblikkelig betalingssvindel?

Svindel med øyeblikkelige betalinger, også kalt RTP-svindel (real-time payment), refererer til uautoriserte eller ulovlige transaksjoner under behandlingen av sanntidsbetalinger som muliggjør nesten øyeblikkelig overføring av penger mellom banker eller finansinstitusjoner.

På grunn av at disse betalingene skjer i sanntid, er det ofte for sent å stoppe en bedragersk transaksjon når den først er igangsatt. Hastigheten og bekvemmeligheten ved øyeblikkelige betalinger skaper muligheter for flere typer svindel, blant annet:

 • Identitetstyveri. Svindlere stjeler personopplysninger for å utgi seg for å være noen og opprette nye kontoer eller overta eksisterende kontoer for falske transaksjoner.
 • Phishing. Svindlere bruker bedrag for å lure personer til å oppgi sensitiv bankinformasjon, som deretter brukes til å iverksette uautoriserte transaksjoner i sanntid.
 • Kontoovertakelse. En svindler får tilgang til en brukers bankkontoopplysninger, ofte gjennom hacking eller phishing, og foretar deretter uautoriserte overføringer i sanntid.
 • Manipulering av transaksjoner. Transaksjonsdetaljer eller beløp manipuleres i sanntid, og sårbarheter i betalingssystemet utnyttes.
 • Skadelig programvare. Skadelig programvare brukes til å infiltrere banksystemer og avskjære eller endre betalingsinstruksjoner.
 • Innsidesvindel. Svindel kan begås av innsidere i en bank eller finansinstitusjon som misbruker sin tilgang til systemene til uautoriserte transaksjoner.
Hvor utbredt og kostbart er svindel med øyeblikkelig betaling?

Med den raske innføringen av øyeblikkelige betalinger har det raskt fulgt en global bølge av svindelforsøk som har påført både institusjoner og forbrukere betydelige tap. Ifølge Federal Trade Commission (FTC) tapte forbrukerne over 10 milliarder dollar på grunn av svindel i 2023, en økning på 14 % fra 2022. Og innen 2027 forventes økonomisk kriminalitet og svindel å koste banker og finansinstitusjoner over 40 milliarder dollar årlig på verdensbasis.

Tapene fra den mest utbredte typen svindel med øyeblikkelige betalinger, APP-svindel (Authorized Push Payment), forventes å stige til nesten 7 milliarder dollar innen 2026 på tvers av seks store markeder (USA, Storbritannia, India, Brasil, Australia og Saudi-Arabia).

Hva er fordelene med å bekjempe svindel med straksbetalinger?

Bekjempelse av svindel med øyeblikkelige betalinger er avgjørende for å opprettholde integriteten og påliteligheten til sanntidsbetalingssystemer. Fordelene med å forhindre svindel med øyeblikkelig betaling er blant annet:

 • Kundenes tillit og trygghet. Kunder som føler at pengene deres er trygge, er mer tilbøyelige til å bruke og anbefale bankens tjenester.
 • Reduserte tap. Finansinstitusjoner kan redusere de økonomiske tapene forbundet med falske transaksjoner betydelig.
 • Forbedret sikkerhet. Bedre sikkerhet fører til sterkere forsvarsmekanismer mot ulike typer cybertrusler, ikke bare betalingssvindel.
 • Overholdelse av regelverk. Ved å bekjempe svindel med øyeblikkelige betalinger kan institusjonene overholde regionspesifikke regler for forebygging av svindel og unngå potensielle juridiske straffer og skade på omdømmet.
 • Operasjonell effektivitet. Automatiserte systemer for å oppdage og reagere på svindel kan redusere behovet for manuell inngripen, slik at de ansatte kan konsentrere seg om andre viktige driftsområder.
 • Global standardisering. Etter hvert som institusjoner over hele verden fokuserer på å bekjempe svindel med øyeblikkelige betalinger, er det en utvikling i retning av globale standarder for betalingsbehandling og sikkerhet. Denne harmoniseringen er gunstig for internasjonal handel og finans.
Hvordan kan finansinstitusjoner bekjempe svindel med straksbetalinger?

I en verden der betaling og oppgjør skjer umiddelbart, må svindelforebygging være raskere enn svindlerne. Tiltak mot svindel må være synkronisert med den nyeste forbrukeratferden, noe som krever en helhetlig, AI/ML-basert tilnærming til deteksjon og forebygging.

En svindelsikker, integrert løsning kan skape knutepunkter for øyeblikkelig betaling og/eller muliggjøre øyeblikkelige betalingsskinner som behandler innenlandske RTGS-, ACH- eller SWIFT-transaksjoner. Gjennom øyeblikkelige betalingsløsninger kommer pengeoverføringer frem umiddelbart og ugjenkallelig, og derfor må det implementeres kraftige svindelforebyggende sikkerhetstiltak for å oppdage og forhindre mistenkelige transaksjoner.

En god del svindel kan oppdages allerede før betalingen når betalingshuben. To måter å gjøre det på er:

 • Samarbeid mellom nettverk og motparter –deling av data om bedragerske transaksjoner gjennom PMI-tjenesten (Payment Market Infrastructure)
 • AI/ML-baserte beskyttelseslag – hjelper til med å oppdage og blokkere svindel med granulær presisjon, reduserer tap og forbedrer godkjenningsraten
Utvalgt innhold om øyeblikkelig betalingssvindel


Tilbake til ordlisten