Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Innovasjonsproduktutvikling

Hva er innovasjonproduktutvikling?

Innovasjonsproduktutvikling er prosessen med å bruke digital produktteknikk på en virksomhets innovasjonsmål, og transformerer dermed innovative ideer til virkelighet. Det innebærer alle aktiviteter som er involvert i å gjøre et konsept for nye og bedre brukeropplevelser om til virkelige produkter. 

Hva er forretningsfordelene med innovasjonsproduktutvikling?

Den primære fordelen med innovasjonsproduktutvikling er å akselerere prosessen der en innovativ idé blir til effektiv design og utvikling av et omsettelig, innovativt produkt. Ved å hjelpe til med å flytte en organisasjon fra "innovasjon som mål" til "innovasjon er i gang", kan den legge til rette for et skifte i kultur til en bærekraftig, pågående innovasjon.

Utvalgt innhold om innovasjonsproduktutvikling


Tilbake til ordlisten