carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Innovation Product Development

Hva er innovasjonproduktutvikling?

Innovasjonsproduktutvikling er prosessen med å bruke digital produktteknikk på en virksomhets innovasjonsmål, og transformerer dermed innovative ideer til virkelighet. Det innebærer alle aktiviteter som er involvert i å gjøre et konsept for nye og bedre brukeropplevelser om til virkelige produkter. 

Hva er forretningsfordelene med innovasjonsproduktutvikling?

Den primære fordelen med innovasjonsproduktutvikling er å akselerere prosessen der en innovativ idé blir til effektiv design og utvikling av et omsettelig, innovativt produkt. Ved å hjelpe til med å flytte en organisasjon fra "innovasjon som mål" til "innovasjon er i gang", kan den legge til rette for et skifte i kultur til en bærekraftig, pågående innovasjon.

Tilbake til

Ordliste