Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Innovasjon som en tjeneste

Innovasjon som en tjeneste

Innovasjon som en tjeneste er en modell der bedrifter kjøper innovasjonsrelaterte tjenester fra eksterne leverandører, vanligvis gjennom et abonnement eller på kontraktsbasis.

Innovasjon som tjeneste er spesielt nyttig for selskaper som opererer i bransjer med høyt tempo, der det å holde seg oppdatert på teknologiske fremskritt og markedstrender er avgjørende for å opprettholde konkurransefortrinn. Det gir smidighet og tilpasningsevne i møte med skiftende markedskrav og teknologisk utvikling.

Hva er forretningsfordelene med innovasjon som en tjeneste?

Forretningsfordelene med innovasjon som en tjeneste er blant annet:

 • Tilgang til spesialisert ekspertise:  Innovasjon som tjeneste gir tilgang til dyktige fagfolk og eksperter på spesifikke områder som ny teknologi, markedsanalyse og produktutvikling, noe som er avgjørende for bedrifter som mangler interne ressurser på disse områdene.
 • Kostnadseffektivitet: Outsourcing av innovasjonsaktiviteter kan være mer kostnadseffektivt enn å utvikle intern kompetanse. Det reduserer behovet for store investeringer i infrastruktur for forskning og utvikling (FoU) og permanent bemanning.
 • Fleksibilitet og skalerbarhet: Bedrifter kan skalere innovasjonsinnsatsen opp eller ned basert på behov og budsjett, slik at de kan reagere raskt på markedsendringer eller interne strategiendringer uten å være bundet av langsiktige forpliktelser eller faste kostnader.
 • Risikoreduksjon: Ved å benytte seg av ekstern ekspertise og eksterne ressurser kan selskaper redusere risikoen forbundet med innovasjon. Tjenesteleverandørene deler ofte risikoen og utgjør et sikkerhetsnett gjennom sin erfaring og etablerte metodikk.
 • Raskere ut på markedet: Tilgang til banebrytende verktøy og teknologi kan fremskynde utviklingen og lanseringen av nye produkter og tjenester, noe som fører til raskere markedsintroduksjon.
 • Økt kreativitet og nye perspektiver: Eksterne samarbeidspartnere kan bidra med nye ideer og perspektiver som fremmer kreativitet og bidrar til å bryte med fastlåste tankemønstre.
 • Fokus på kjernevirksomheten: Bedrifter kan konsentrere seg om kjernekompetansen og kjernevirksomheten, mens de setter ut de komplekse og ofte ressurskrevende innovasjonsprosessene.
 • Å ligge i forkant av utviklingen: Innovasjon som en tjeneste-partnere holder seg oppdatert på de nyeste trendene og teknologiske fremskrittene, noe som sikrer tilgang til de mest aktuelle og potensielt banebrytende innovasjonene.
 • Skreddersydde løsninger: Mange Innovasjon som tjeneste-partnere tilbyr skreddersydde tjenester som er tilpasset kundenes spesifikke behov og strategiske mål, noe som sikrer at innovasjonsarbeidet er direkte relevant for selskapets mål.
Hvordan velger jeg en Innovasjon som tjeneste-partner?

Å velge riktig Innovasjon som tjeneste-partner er avgjørende for å sikre at tjenesten er i tråd med forretningsmålene dine og gir de ønskede resultatene. Her er trinnene du bør vurdere:

 • Definer dine innovasjonsmål og -behov: Før du begynner å lete, må du definere tydelig hva du ønsker å oppnå med Innovasjon som tjeneste. Identifiser de spesifikke områdene der du trenger innovasjonsstøtte, for eksempel produktutvikling, teknologiintegrasjon eller markedsundersøkelser.
 • Undersøk potensielle leverandører: Se etter en partner som har gode resultater i bransjen din eller på de områdene der du trenger hjelp. Se gjennom casestudier, kundeuttalelser og bransjens omdømme.
 • Vurdere deres kompetanse og erfaring: Vurder hvor mye kompetanse de har på relevante områder. Har de et mangfoldig team av eksperter som kan bidra med ulike ferdigheter og perspektiver i prosjektene dine?
 • Vurder deres teknologiske evner: Er de dyktige til å bruke de nyeste teknologiene og metodene, inkludert AI, dataanalyse, IoT og andre nye teknologier?
 • Vurder deres tilnærming til samarbeid: Evaluer hvordan de planlegger å samarbeide med teamet ditt. Har de en fleksibel og tilpasningsdyktig tilnærming? Hvordan håndterer de kommunikasjon og prosjektledelse?
 • Sjekk kompatibiliteten med bedriftskulturen din: De bør kunne integreres godt med bedriftens kultur og verdier.
 • Skalerbarhet og fleksibilitet: De bør tilby tjenester som kan skaleres og tilpasses dine skiftende behov.
 • Referanser og casestudier: Be om referanser eller casestudier. Ved å snakke med nåværende eller tidligere kunder kan du få innsikt i deres arbeidsstil, effektivitet og hva slags resultater de leverer.
 • Sikkerhet og konfidensialitet: Siden innovasjonsprosjekter ofte involverer sensitiv informasjon, bør du forsikre deg om at partneren har gode tiltak på plass for å beskytte dine immaterielle rettigheter og konfidensielle data.
Utvalgt innhold om innovasjon som en tjeneste


Tilbake til ordlisten